Topielec – interpretacja

Wiersz napisany przez Bolesława Leśmiana, noszący tytuł „Topielec” pochodzi z drugiego tomu który napisał w swoim życiu, a miało to miejsce w roku 1920. Tomik wierszy nosi tytuł „Łąka” i dzieli się na kilka rozdziałów, podtytułów z których każdy zawiera przyporządkowane utwory. 

Angst – co to znaczy?

Angst – z języka niemieckiego: lęk, niepokój, strach. W Polsce używane głównie na Śląsku i w twórczości internetowej. Filozoficznie: stan beznadziei, depresji wynikającej z braku celu.