Chciałabym z tobą poszedłszy… – interpretacja

Kazimiera Zawistowska to poetka epoki Młodej Polski. Żyła tylko 32 lata, prawdopodobnie popełniła samobójstwo. Dziś nieco zapomniana, być może zostanie kiedyś odkryta na nowo. Wiersz “Chciałabym, z tobą poszedłszy…” wszedł w skład jedynego tomiku jej utworów “Poezje”, wydanego w 1903 roku, już po śmierci autorki. Utwór to poetycka wizja zaświatów. Świat trochę podobny do życia na ziemi, ale lepszy. Świat, w którym triumfuje miłość.  

Lekcja polskiego – Słowacki – interpretacja

Wiersz “Lekcja polskiego – Słowacki” Ernest Bryll napisał w 1964 roku w Gruzji, podczas swej pierwszej zagranicznej podróży. Patrząc na zniewoloną w granicach ZSRR Gruzję, myślał o Polsce. Utwór jest bolesną lekcją o Polsce i Polakach. Lekcja polskiego – Słowacki – analiza wiersza i środki stylistyczne “Lekcja polskiego – Słowacki” to wiersz stychiczny, składający się … Czytaj dalej

Odwaga – interpretacja

Wiersz Ewy Lipskiej “Odwaga” znalazł się w składzie tomiku “Czytnik linii popularnych” wydanego w Krakowie w 2015 roku. Tematem wiersza jest odwaga. Autorka analizuje postawy i zachowania ludzi pokolenia powojennego, ukazuje, jak ewoluują one na przestrzeni czasu.

Do S… – interpretacja

Utwór Stanisława Grochowiaka “Do S…”  znalazł się w składzie tomiku poetyckiego Nie było lata”, wydanego w 1969 roku  Warszawie. Tematem wiersza jest bunt. Bunt przeciw złu, przeciw konformistycznej postawie zgadzania się na wszystko, bunt w obronie wyznawanych przez siebie wartości.

x