Chciałabym z tobą poszedłszy… – interpretacja

Kazimiera Zawistowska to poetka epoki Młodej Polski. Żyła tylko 32 lata, prawdopodobnie popełniła samobójstwo. Dziś nieco zapomniana, być może zostanie kiedyś odkryta na nowo. Wiersz „Chciałabym, z tobą poszedłszy…” wszedł w skład jedynego tomiku jej utworów „Poezje”, wydanego w 1903 roku, już po śmierci autorki. Utwór to poetycka wizja zaświatów. Świat trochę podobny do życia na ziemi, ale lepszy. Świat, w którym triumfuje miłość.  

Lekcja polskiego – Słowacki – interpretacja

Wiersz „Lekcja polskiego – Słowacki” Ernest Bryll napisał w 1964 roku w Gruzji, podczas swej pierwszej zagranicznej podróży. Patrząc na zniewoloną w granicach ZSRR Gruzję, myślał o Polsce. Utwór jest bolesną lekcją o Polsce i Polakach. Lekcja polskiego – Słowacki – analiza wiersza i środki stylistyczne „Lekcja polskiego – Słowacki” to wiersz stychiczny, składający się … Czytaj dalej