Przemiana wewnętrzna bohatera. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Nikt z nas nie posiada jednego zestawu cech charakteru na całe życie. Z biegiem lat zmieniamy się nie tylko fizycznie, lecz przede wszystkim mentalnie. Pod wpływem różnych wydarzeń, sytuacji oraz innych ludzi, modyfikujemy swój światopogląd, co sprawia, że powoli stajemy się innymi ludźmi. W niektórych sytuacjach zmiany te mogą zachodzić bardzo dynamicznie. Wielokrotnie opisywała takie historie literatura polska. 

Tango Sławomira Mrożka jako dramat współczesny

Współczesność to termin trudny do uchwycenia jednoznaczną definicją, ponieważ w zależności od czasów jest ona inna. Twórcy literatury piszą, by spróbować wyrazić obraz i kształt własnej epoki. Niektóre jednak z tych dzieł wyrażają przy okazji prawdy na tyle uniwersalne, że na zawsze pozostają współczesne właśnie. Takim dramatem jest m.in. Tango Sławomira Mrożka. 

Komizm w Tangu

Komizm to bardzo szerokie pojęcie, które w literaturze określa wszystkie zabiegi stylistyczne i semantyczne, mające w w odbiorcy wywołać efekt rozbawienia. Komizm potrafi służyć bardzo wielu rzeczom, zarówno w warstwie formalnej, jak i znaczeniowej – ma wiele funkcji.

Egzystencjalny wymiar śmierci w Chłopach

Śmierć to jedna z tych rzeczy, których każdy może być pewny, ale nikt nie jest w stanie pojąć do końca, czym jest, ani jak wygląda. Dlatego tak chętnie porusza się ten temat w literaturze, gdzie wybitni twórcy próbują nadać śmierci różne konteksty i przez to lepiej ją zrozumieć. Postąpił tak również Władysław Stanisław Reymont, który w swojej wielkiej powieści, pt. Chłopi, bardzo obficie wypowiadał się na temat różnych rodzajów odchodzenia z tego świata. 

Mitologizacja chłopskiej egzystencji w Chłopach

Chłopi Władysława Stanisława Reymonta to powieść niezwykła, która ukazuje los i życie polskich chłopów na przełomie XIX i XX wieku. Poprzez ścisły związek życia z pracą w polu, wśród przyrody, ich los jest ściśle podporządkowany cyklom rocznym, lecz także powtarzającym się świętom kościelnym, które w dodatkowy sposób wpisują egzystencję ludzką w schemat uniwersalny. 

Tango jako groteska

Groteska to kategoria estetyczna, nad której znaczeniem głowią się filologowie od lat. Jej jednoznaczne zdefiniowanie nie jest takie proste, jak mogłoby się to wydawać, ale na potrzeby rozpatrywania jej w przypadkach konkretnych dzieł literatury można powiedzieć, że jest to sytuacja, w której łączą się ze sobą sytuacje, wydarzenia, postacie lub nastroje skrajnie do siebie nieprzystające pod względem emocjonalnym, by wywołać jeszcze większą reakcję u odbiorcy.

Treny jako wyraz kryzysu światopoglądowego renesansowego humanisty

Treny Jana Kochanowskiego do dzisiaj uważane są za absolutną klasykę liryki funeralnej, żałobnej. Ten wybitny renesansowy poeta wyraził w nich nie tylko żal po stracie ukochanej córeczki, lecz także poddał w wątpliwość wartości humanistyczne, którymi próbował kierować się przez całe życie i które propagował w swoich utworach.

Konflikt racji moralnych w Quo Vadis

Quo vadis Henryka Sienkiewicza to fascynująca powieść historyczna, w którą autor wplótł wiele rozważań natury moralnej. Świetnie nadawała się do tego sceneria starożytnego Rzymu, którego władze w I wieku n.e. zaciekle zwalczały rodzącą się religię chrześcijańską. Wątek ten dał przestrzeń do snucia refleksji o konflikcie racji moralnych pomiędzy dwoma zupełnie odmiennymi sposobami myślenia o świecie. 

x