Rusto Karinen – charakterystyka

Rusto Karinen to jeden z bohaterów powieści Gustawa Herlinga Grudzińskiego, pt. Inny świat. To postać, której losy przebiegały w wyjątkowo dramatyczny sposób. Dlatego też są doskonałym odbiciem paranoi oraz absurdalności utworzenia i funkcjonowania łagrów w systemie komunistycznym Związku Radzieckiego. To przykład jak obozy potrafiły złamać nawet najtwardszych psychicznie ludzi. 

Gorcew – charakterystyka

Gorcew to jedna z najbardziej odrzucających, ale i najbardziej skomplikowanych postaci Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. To człowiek totalnie zmanipulowany przez sowiecką propagandę komunistyczną. Wierzył w system nawet wtedy, gdy przez ten sam system trafił do łagru i powoli umierał tam wśród głodu i mąk. 

Czy zawsze można oceniać człowieka według tych samych kryteriów moralnych? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do podanego fragmentu książki Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem oraz do innych tekstów kultury.

Moralność to bardzo skomplikowana dziedzina etyki, która określa to, które ludzkie czyny są uznawane powszechnie za dobre, a które za złe. Problem jednak pojawia się, kiedy badacze dochodzą do stwierdzenia, że nie da się wyznaczyć jednej uniwersalnej dla każdego człowieka moralności.

Wciel się w postać adwokata Cypriana Norwida niedocenionego poety romantycznego. Napisz zażalenie skierowane do Polaków w którym zawrzesz to o co poeta mógł mieć żal do osób sobie współczesnych

Szanowni rodacy,

zwracam się do Was jako adwokat słynnego polskiego poety, Cypriana Kamila Norwida, lecz niestety nie mam Wam do zakomunikowania rzeczy łatwych do przyjęcia. Bowiem Wasz stosunek do mojego klienta daleko odbiega od tego, na co ten wielki poeta sobie zasłużył. Moją

Napisz rozprawkę w której uzasadnisz, że utwory Jana Kochanowskiego mają charakter ponadczasowy. W argumentacji wykorzystaj co najmniej trzy znane ci utwory poety

Jan Kochanowski uznawany jest za ojca poezji polskiej, ponieważ jako pierwszy twórca narodowy w naszym kraju tworzył poezję wyłącznie w języku polskim. Niektórzy nie dostrzegają tego, że wiersze napisane przez poetę ponad pół tysiąclecia temu, mogą mieć jakiekolwiek odniesienie w XXI wieku.

Jakie dostrzegasz podobieństwa i różnice między młodopolską a romantyczną koncepcją artysty? Przedstaw swoje wnioski

Romantyzm i modernizm (w naszym kraju znany jako Młoda Polska) to epoki historycznoliterackie, które posiadają wiele punktów stycznych. Dowodzi tego choćby inna stosowana przez filologów nazwa modernizmu, która brzmi – neoromantyzm. Zbieżności oraz różnice występujące pomiędzy tymi dwoma nurtami można najlepiej zaobserwować na przykładzie tego, jak odczytywano wówczas społeczną, polityczną czy duchową rolę artysty. 

Napisz rozprawkę, w której udowodnisz, że bohaterowie literaccy ponosili konsekwencje swoich życiowych wyborów. W argumentacji wykorzystaj znajomość wybranej lektury obowiązkowej i innego utworu literackiego

Każdy nasz ruch życiowy wiąże się z konsekwencjami. Kiedy jesteśmy dziećmi i nie znamy jeszcze tak dobrze świata, pod opieką rodziców mamy czas, by się tego nauczyć. W momencie jednak, w którym osiągamy pełnoletniość, odpowiedzialność za nasze czyny spada wyłącznie na nas.

Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy miejsca, gdzie przebywamy, mają wpływ na naszą postawę wobec życia. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego

Przebywając w jednym miejscu przez dłuższy czas, przyzwyczajamy się do tego, co widzimy. Z jednej strony czujemy się w danej przestrzeni bezpiecznie, z drugiej wpadamy w rutynę i trudno nam nabrać innej perspektywy. Jeśli natomiast często zmieniamy miejsca, w których przebywamy, widzimy i poznajemy świat z coraz większej ilości punktów widzenia.

Symbolika i znaczenie pojedynku na miny w Ferdydurke

Ferdydurke Witolda Gombrowicza to jedno z najważniejszych polskich dzieł awangardowej prozy. Trudna w odbiorze powieść traktuje o złożoności relacji międzyludzkich – społecznych, przyjacielskich, damsko-męskich – oraz o tym jak bezsensownymi i utrudniającymi normalne życie i funkcjonowanie konwenansami są one obłożone. Bardzo dobrze obrazuje to scena pojedynku na miny.