Przypowieść o domu na skale i o domu na piasku – streszczenie, interpretacja, problematyka

Przypowieść o domu na skale i o domu na piasku pojawia się w dwóch Ewangeliach – według świętego Mateusza oraz według świętego Łukasza. Jest częścią większej wypowiedzi Jezusa Chrystusa, kiedy ten nauczał tłumy pragnące słuchać Słowa Bożego. Wypowiedź ta dotyczyła zaś w całości kwestii dość fundamentalnej, czyli tego, jak należy postępować w życiu doczesnym, by po jego zakończeniu zasłużyć na zbawienie i zostać przyjętym do Królestwa Niebieskiego.

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie – streszczenie, interpretacja, problematyka

Temat miłosierdzia to jeden z najczęściej omawianych wątków w Piśmie Świętym. Kanoniczną kwintesencją wszystkich tych omówień jest Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie pochodząca z Ewangelii według św. Łukasza. Nie ma w całej literaturze światowej drugiego utworu, który w tak prosty, krótki i skondensowany, ale przy tym wcale nie zubożający treści sposób, pokazał na czym polega prawdziwa miłosierna pomoc drugiemu człowiekowi.

Przypowieść o talentach – streszczenie, interpretacja, problematyka

Przypowieść to bardzo specyficzny gatunek literacki, charakterystyczny dla Pisma Świętego Nowego Testamentu, ale pojawiający się również m.in. w rozmaitych pismach starożytnych Bliskiego Wschodu. Przypowieści to tak naprawdę krótkie alegoryczne opowiadania o charakterze dydaktycznym, którymi posługiwał się m.in. Jezus Chrystus, by przekazywać naukę o Bogu swoim uczniom. Służyły one do przedstawiania skomplikowanych i nieraz abstrakcyjnych prawd wiary w sposób zrozumiały dla prostych ludzi. Jedną z najistotniejszych dla filozofii chrześcijańskiej jest Przypowieść o talentach, którą odnajdujemy w Ewangelii według św. Mateusza.

Przypowieść o synu marnotrawnym – streszczenie, interpretacja, problematyka

Przypowieść o syn marnotrawnym to chyba jedna z najbardziej znanych na całym świecie i uniwersalnych opowieści biblijnych. Jest tak dlatego że opowiada o wielu sprawach, które są bliskie człowiekowi niezależnie od tego, w jakich czasach i w jakim miejscu na świecie żyje. Zazdrość, chciwość, upojenie bogactwem, upadek, niezrozumienie, skrucha, przebaczenie. Wszystko to, w przypisywanej Jezusowi Chrystusowi ewangelicznej przypowieści, zamknięte jest w zaledwie kilku akapitach.

Rozdzióbią nas kruki, wrony – streszczenie, plan wydarzeń, problematyka

Opowiadanie Stefana Żeromskiego pt. Rozdzióbią nas kruki, wrony… dało tytuł debiutanckiemu zbiorowi opowiadań tego, uważanego za najwybitniejszego polskiego prozaika, pisarza. Jest to opowiadanie bardzo brutalne i obnażające najczarniejsze i najpodlejsze prawdy o mrocznej stronie ludzkiej natury. A wszystko to wkomponowane jest w dramatyczny moment klęski powstania styczniowego – motywu bardzo często przewijającego się w dziełach Żeromskiego.

Doktor Piotr – streszczenie, plan wydarzeń, bohaterowie

Opowiadanie Stefana Żeromskiego pt. Doktor Piotr, to jedno z pierwszych opublikowanych dzieł późniejszego wielkiego prozaika. Na kilkunastu stronach udało mu się zmieścić refleksje dotyczące nie tylko współczesnych problemów społecznych, jak odnajdywanie się dawnej szlachty (nowela powstawała w latach 90. XIX wieku) w kapitalistycznej rzeczywistości, lecz także tak ludzkich uczuć jak żal ojca, któremu nie udało się zbudować prawidłowej relacji z własnym synem.

Bajka o rybaku i złotej rybce – streszczenie, plan wydarzeń, problematyka

Bajka o rybaku i złotej rybce, napisana w 1833 roku, to dzieło jednego z najwybitniejszych poetów rosyjskich – Aleksandra Puszkina. Puszkin miał ogromny wpływ na literaturę romantyczną, a także późniejszą. Co ciekawe był również dobrym przyjacielem polskiego wieszcza – Adama Mickiewicza, w czasie jego pobytu w Rosji.

Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury

Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że bohaterami wielu tekstów kultury, w tym powieści, najczęściej są ludzie, tacy jak my. Rzeczywiście w przeważającej większości przykładów to człowiek i jego perspektywa stanowią punkt odniesienia dla całości dzieła. W niektórych przypadkach jednak, zdarza się, że równie ważną rolę pełni przestrzeń, w której znajdują się bohaterowie