Literackie portrety polskiej szlachty. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Szlachta była przez wiele wieków elitą całego polskiego społeczeństwa, grupą najbogatszych i najbardziej wpływowych obywateli, którzy dzięki pochodzeniu z arystokratycznych dobrych rodzin mogli szczycić się rozmaitymi przywilejami, a także mieć wpływ na gospodarczy i polityczny kształt państwa polskiego.