Edek – charakterystyka

Edek to drugoplanowa, choć bardzo istotna, postać z dramatu pióra Sławomira Mrożka, pt. Tango. Jest to człowiek, który samym swoim istnieniem zaprzecza ideom promowanym przez głównego bohatera. Uosabia tępą siłę, przemoc, do której prowadzi brak wykształcenia, wychowania i jakiejkolwiek kultury. 

Tango – główne wątki

Tango Sławomira Mrożka to dzieło przełomowe pod wieloma względami. W latach 60. XX wieku pisarz zwrócił uwagę na schyłek wartości rozumianych w sposób jednoznaczny. Prądy intelektualne i filozoficzne w Polsce przemieszały się z systemem komunistycznym, w efekcie zakłócając harmonijny rozwój nie tylko pojedynczych jednostek, lecz także całego społeczeństwa. W swoim dramacie Mrożek zawarł jednak jeszcze więcej ciekawych wątków. 

Eugeniusz – charakterystyka

Eugeniusz to jeden z bohaterów Tanga Sławomira Mrożka. To przedstawiciel najstarszego pokolenia bohaterów dramatu. Jego postać symbolizuje pokolenie starych intelektualistów, którzy w Polsce doby komunistycznej nie podejmowali walki z systemem, lecz wybierali milczącą ugodę. Hołdowali tradycjom polskim, lecz nie byli w stanie w realny sposób bronić ich w życiu codziennym. 

Eleonora – charakterystyka

Eleonora jest jedną z głównych bohaterek Tanga – dramatu autorstwa Sławomira Mrożka. To matka głównego bohatera Artura, oraz żona Stomila. Jest ucieleśnieniem upadku kultury i obyczajowości, spowodowanego młodzieńczym dążeniem do wyzwolenia się spod jakichkolwiek norm. Owo wyzwolenie jednak w wieku dojrzałym zwróciło się przeciwko niej. 

Tango – streszczenie

Sławomir Mrożek jest uważany za jednego z najwybitniejszych literackich karykaturzystów polskich XX wieku. W swoich dramatach przedstawiał rzeczywistość PRL-u w krzywym zwierciadle, dzięki czemu jeszcze dobitniej uzmysławiał odbiorcom absurd otaczającego ich świata, jego szarość, dwulicowość oraz jałowość moralną i intelektualną.

Wyjaśnij zarzut Artura, że w rodzinie Stomilów nie ma „żadnej zgodności z dniem bieżącym”.

Tango Sławomira Mrożka to dzieło opowiadające o tym, jak bardzo we współczesnym wiecie potrafią być zachwiane tradycyjne role społeczne i rodzinne. Autor przedstawił czytelnikom familię, w której to najmłodszy jej przedstawiciel jest największym konserwatystą, jego rodzice zaś oraz babka są totalnymi anarchistami i nie wpasowują się w społecznie narzucane im role. Prowadzi to do nieuchronnej katastrofy. 

x