Motyw nieszczęśliwej miłości w literaturze – konteksty z różnych epok

Literatura różnych epok poświęciła bardzo wiele miejsca zjawisku nieszczęśliwej miłości. To bardzo szerokie pojęcie, które na różnych etapach życia dotyka większości ludzi. Miłość sama w sobie jest uczuciem niezwykle silnym, wręcz najsilniejszym, jakiego doświadczyć może człowiek, więc jakiekolwiek jej wypaczenie, brak możliwości jej realizacji czy nieodwzajemnienie, może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji uczuciowych i emocjonalnych.

Dziady cz. IV – porównanie postaw Pustelnika i Księdza

W Dziadach cz. IV Adama  Mickiewicza mamy do czynienia z dialogiem dwóch postaci – tajemniczego Pustelnika oraz chrześcijańskiego Księdza. Spierają się one jednak nie tylko na temat nieszczęśliwego życia tego pierwszego. Ich rozmowa jest emanacją sporu światopoglądowego dwóch pokoleń – romantyków i racjonalistów – który miał miejsce nie tylko w literaturze, lecz także w rzeczywistości. 

Dziady cz. IV – portret psychologiczny Gustawa

Dziady cz. IV to dzieło niezwykłe. Skupia się właściwie na rozmowie dwóch postaci, lecz jest w tej rozmowie moc sądów i diagnoz, które autor, Adam Mickiewicz, wysnuwał dla całego swojego pokolenia, całego romantyzmu, całej epoki.