Robota anioła stróża – interpretacja

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska to polska poetka, która wywodziła się z artystycznej rodziny, była bowiem córką malarza Wojciecha Kossaka. Szczególnie aktywna pod względem literackim była w okresie dwudziestolecia wojennego. Wówczas związana była między innymi z grupą Skamander. Jasnorzewska-Pawlikowska opisywała rzeczy znane jej odbiorcom z codzienności, korzystając przy tym między innymi z potocznego języka. Jednym ze znanych jej utworów jest wiersz zatytułowany „Robota anioła stróża”, w którym poetka realizuje założenia charakterystyczne dla swojej twórczości.

Szybko – interpretacja

Danuta Wawiłow to tworząca w języku polskim pisarka i autorka tekstów skierowanych do dzieci. Urodziła się w Rosji, ale zmarła w Warszawie. Debiutowała już po II wojnie światowej, w 1961 roku, pisząc do dwutygodnika „Współczesność”. Gdy na świat przyszły jej własne dzieci, zajęła się tworzeniem literatury skierowanej do najmłodszych.

Psalm 130 – interpretacja

W Biblii znajduje się wiele utworów poetyckich, a należą do nich między innymi psalmy. Ich przykładem jest między innymi Psalm 130, który zamieszczony został w Księdze Psalmów. Jest on klasyfikowany między innymi jako utwór błagalny, pochwalny oraz profetyczny. Księga Psalmów to przede wszystkim część Starego Testamentu. Bohaterem tego utworu jest przede wszystkim człowiek, który pragnie boskiego miłosierdzia i go wzywa, wybierając właśnie formę psalmu. Równocześnie wychwala on swojego Stwórcę i zwraca się bezpośrednio do niego.

Erotyk (W potoku włosów twoich) – interpretacja

Krzysztof Kamil Baczyński to jeden z najbardziej znanych polskich twórców oraz reprezentant tak zwanego Pokolenia Kolumbów, czyli twórców, którzy zaczynali tworzyć, gdy wybuchła II wojna światowa. Byli oni zazwyczaj bardzo młodzi i często ginęli w walce. Tak potoczyły się właśnie losy Baczyńskiego. Pozostawił on jednak po sobie wiele utworów, często dotyczących katastrofy, jaką był dla niego konflikt zbrojny, ale także miłości, przed śmiercią ożenił się bowiem ze swoją ukochaną. Przykładem jego liryki miłosnej jest wiersz „Erotyk”. Został on zadedykowany właśnie jego żonie, Basi. 

O tamtej – interpretacja

Stanisław Baliński to polski poeta z okresu dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to był powiązany między innymi z grupą Skamandrytów, do której należeli także Julian Tuwim czy Antoni Słonimski. Szczególnie blisko Baliński był związany z twórczością Leopolda Staffa. Poeta związany był też z rządem, ministerstwem oraz dyplomacją. Jego dzieła często poruszały tematykę narodową i patriotyczną, zdarzały się jednak też teksty o tematyce miłosnej. Baliński w swoich wierszach wyraźnie nawiązywał też do epoki romantyzmu. Jednym z charakterystycznych dla niego poematów jest wiersz „O tamtej”.

Czym dla człowieka może być podróżowanie? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Podróży z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

„Podróże kształcą” – to bardzo wyświechtany frazes, co jednak nie odejmuje mu racji i jak największe słuszności. Podróże mają jednak niejedno oblicze, co zostało zauważone przez literatów i pisarzy rozlicznych epok. Można bowiem podróżować w przestrzeni, przemieszczając się z jednego miejsca w drugie. Można jednak podróżować zagłębiając się we własne wnętrze, myśli, emocje i pragnienia.

Rewolucja – siła niszcząca czy budująca? Omów zagadnienie na podstawie Nie-Boskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Rewolucja kojarzy się dzisiaj z hasłem marketingowym, które chce nas przekonać do innowacyjności danego towaru lub usługi. Pamiętać jednak należy, że pierwotnie słowo to miało zupełnie inne znaczenie i oznaczało krwawy przewrót społeczny, w czasie którego siłą i przemocą są wprowadzane nowe prawidła społeczne.

Człowiek w relacjach rodzinnych. Omów zagadnienie na podstawie Nie-Boskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Czy nam się to podoba, czy też nie do końca, każdy z nas uwikłany jest w pewne relacje rodzinne, które mają na nas ogromny wpływ. Dotyczy to nawet tych, którzy na co dzień żyją poza swoimi rodzinami. Środowisko, w którym się urodziliśmy i wychowywaliśmy, w którym nabieraliśmy pierwszych i najważniejszych cech tożsamości i osobowości, w zasadzie w największym stopniu decyduje o tym, kim będziemy w przyszłości i jak potoczy się nasze życie.

Motyw poety. Omów zagadnienie na podstawie Nie-Boskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Poeci kojarzą nam się wciąż z postaciami tajemniczymi, nieco mrocznymi, w każdym razie w pewien sposób odległymi od naszego codziennego pojmowania rzeczywistości. Panuje powszechna opinia, że przez swój talent, który bywa nie do końca zrozumiały dla śmiertelników, są oni nieco odseparowani od innych. Taka aura, nieco skandalizująca, na pewno bardzo kontrowersyjna, doprowadziła do tego, że postać poety bardzo chętnie była wykorzystywana w literaturze na przestrzeni wieków w celu uzasadnienia różnorodnych motywów i wątków.

Zagłada Kresów Wschodnich w czasie II wojny światowej. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Drogi donikąd Józefa Mackiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Kresy Wschodnie to zwyczajowa nazwa terenów znajdujących się dawniej na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Były to tereny dzisiejszej Litwy, Białorusi czy Ukrainy. To przestrzeń bardzo istotna dla historii Polski, miała ogromne znaczenie polityczne, a także kulturowe. Do dzisiaj Kresy stanowią temat ważnych dyskusji historyków i politologów.

Czy możliwa jest przyjaźń w sytuacjach skrajnych? Omów zagadnienie na podstawie Dżumy Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Przyjaźń to jedna z największych wartości w życiu ludzkim. Obecność w naszym życiu kogoś zaufanego, do kogo będziemy mogli zwrócić się w każdej chwili i z każdą sprawą, w dodatku bez lęku przed tym, że zostaniemy ocenieni, jest nie do przecenienia. Łatwo jest jednak przyjaźnić się w momentach łatwych. Prawdziwa przyjaźń jednak sprawdza się nawet w sytuacjach kryzysowych, kiedy mogłoby się wydawać, że znikąd pomocy już nie otrzymamy. Literatura podkreśla istnienie takiej przyjaźni w bardzo wielu dziełach.