Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność stwierdzenia, że warto pomagać innym. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Pomoc drugiemu człowiekowi w potrzebie to jedna z rzeczy, które w najmocniejszy sposób świadczą o naszym człowieczeństwie. Bezinteresowna pomoc świadczy o czystym dobru, jakie mają w sobie ludzie, chociaż nie wszyscy i nie we wszystkich sytuacjach. Moim jednak zdaniem warto jest pomagać innym i to z bardzo wielu powodów, co postaram się udowodnić przy pomocy przykładów z literatury. 

Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka? W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

Często wydaje nam się, że to my sami odpowiedzialni jesteśmy za to, jaki jest nasz charakter, czego pragniemy i jakie cechy nas reprezentują. W rzeczywistości jednak na to, jak ukształtowany jest nasz charakter wpływa mnóstwo rzeczy. Jedną zaś z najważniejszych są wszystkie relacje z drugim człowiekiem, jakie podejmujemy, prowadzimy lub zrywamy.

Bunt i jego konsekwencje dla człowieka. W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

Bunt towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, właściwie od momentu, w którym zaczął on świadomie spoglądać na świat dookoła i dostrzegać, że nie jest on zbudowany w najbardziej sprawiedliwy ze sposobów. Na przestrzeni dziejów przybierał on różne formy, niezmienne jednak było to, że zawsze był aktem odwagi, sprzeciwu nie tylko wobec porządku świata, ale niejednokrotnie wobec władzy, zwierzchności.

Analiza porównawcza Odjazdu Bolesława Leśmiana i Juliana Przybosia

Bywają w sztuce momenty, w których więcej niż jeden twórca wypowiada się na ten sam temat. Mamy wówczas okazję do spostrzeżenia podobieństw oraz różnic, jakie występują w dwóch rodzajach artystycznego patrzenia na świat. Bardzo ciekawie sytuacja taka wypada w przypadku dwóch wierszy pt. Odjazd, z których jeden napisał Bolesław Leśmian, a drugi Julian Przyboś. 

Charakterystyka porównawcza Konrada i Kordiana

Konrad i Kordian to dwaj wielcy bohaterowie polskiej literatury romantycznej. Pierwszy pochodzi z Dziadów cz. III Adama Mickiewicza, drugi zaś jest tytułowym bohaterem dramatu Juliusza Słowackiego. Ze względu na bardzo silne tendencje, jakie panowały w tamtej epoce, powyższych bohaterów wiele łączy, natomiast istnieje też szereg bardzo interesujących różnic pomiędzy nimi.

Panna Młoda – charakterystyka

Tytułowe wesele z młodopolskiego dramatu Stanisława Wyspiańskiego nie mogłoby się rzecz jasna odbyć bez pary młodej. Było to małżeństwo niecodzienne, ponieważ Pan Młody był człowiekiem „miastowym”, a Panna Młoda pochodziła ze wsi, z podkrakowskich Bronowic. Połączenie takie niosło ze sobą wiele niepewności co do tego czy młodzi na pewno będą potrafili porozumieć się żyjąc wspólnie. Przyjrzyjmy się bliżej Pannie Młodej.

Gobliny – charakterystyka

Jedną z ras zamieszkujących barwne uniwersum Śródziemia, czyli świat wykreowany przez J.R.R. Tolkiena, były gobliny. Były to stworzenia z natury złe, nienawidzące innych, skłonne do przemocy, żyjące przede wszystkim pod ziemią.

Hobbici – charakterystyka rasy

J.R.R. Tolkien stworzył jedno z najbogatszych uniwersów, jakich doczekała się dotąd literatura fantasy. Mowa oczywiście o świecie Śródziemia. Autor ten stworzył dosłownie cały świat, łącznie z jego historią, zwyczajami, oryginalnymi lasami, czy nawet całymi językami.

Krasnoludy (Hobbit) – charakterystyka

Krasnoludy pojawiają się w literaturze fantastycznej tak często, jak np. elfy. W zależności od autora są jednak przedstawiane w nieco inny sposób, choć większość cech się zgadza. Nie mogło tej wspaniałej rasy zabraknąć również w dziełach jednego z najwybitniejszych przedstawicieli fantasy w dziejach – Tolkiena. 

Anaruk, chłopiec z Grenlandii – bohaterowie

Anaruk, chłopiec z Grenlandii to fascynująca opowieść reportażowa autorstwa Czesława Centkiewicza. Jest to fabularyzowany opis prawdziwej podróży autora na tereny za kołem podbiegunowym i spotkania oraz kilkumiesięcznego życia z tamtejszymi rdzennymi mieszkańcami – inuitami.

Adam Cisowski – charakterystyka

Adam Cisowski to główny bohater powieści Kornela Makuszyńskiego „Szatan z siódmej klasy”. Tytuł książki jest jego pseudonimem, nadanym przez profesora Gąsowskiego. Cisowski zasłynął rozwiązywaniem zagadek, których nikt inny nie potrafił rozwikłać. Przypisywano mu więc nadludzkie zdolności, porównując do szatana, brata diabła, krewnego czarownicy, jasnowidza lub cudotwórcy.