Thot – co to znaczy?

Thot – w internetowym slangu określenie kobiety, która eksponuje swoje ciało dla zdobycia popularności, skrótowiec od angielskiego That Ho’ Over There.

Wczorajszemu – interpretacja

Wiersz „Wczorajszemu” to utwór Tadeusza Gajcego, który pochodzi z tomiku „Widma”, wydanego w 1943 roku. Powstał w czasie II wojny światowej w Warszawie, kiedy stolica powoli myślała o powstaniu i planowała je. Wiersz „Wczorajszemu” był pierwszym opublikowanym utworem Gajcego, który ukazał się w czasopiśmie „Sztuka i Naród”.

Wiersze patriotyczne i patriotyzm w poezji polskiej

Wrażliwość artystów i zmagania trwające w ich epokach pozostały na zawsze zaklęte w pieśniach i wierszach poetów. Patriotyzm, to przecież miłość do ojczyzny, którą czasem nosi się już tylko w sercu. Wiersze patriotyczne pozostawili po sobie już poeta epoki odrodzenia Klemens Janicki, żyjący w baroku Jan Andrzej Morsztyn, czy Ignacy Krasicki, jakże trafnie komentujący własną epokę, którą dzisiaj nazywamy oświeceniem.

Młodość jako czas pierwszych nadziei i rozczarowań. Matura próbna 2023

Młodość to czas, w którym człowiek wciąż dojrzewa i uczy się, jakie zasady rządzą otaczającym go światem. Jest to także moment, w którym łatwo jest popełnić błąd, nie zauważyć ważnych kwestii lub na własnej skórze przekonać się o konsekwencjach pewnych czynów.

Sielankowość i piękno kraju lat dziecinnych. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Umysł ludzki przejawia tendencję do idealizowania okresu dzieciństwa. Im starsi jesteśmy, tym nasze pierwsze lata na tym świecie wydają nam się piękniejsze, bardziej beztroskie i sielankowe. W taki sam sposób idealizujemy również przestrzeń, w której przyszło nam dorastać.

Wizerunek obrońców ojczyzny. Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Przez tysiąc lat istnienia, nasza ojczyzna wielokrotnie znajdowała się w stanie zagrożenia. Polacy różnie radzili sobie z zagrożeniem, lecz w większości przypadków starali się mężnie stanąć do walki i bronili swoich domów do ostatniej kropli krwi. Wiele takich sytuacji trafiło do literatury. Wykorzystał je między innymi Henryk Sieniewicz do stworzenia swojej epickiej trylogii „ku pokrzepieniu serc”. O jednym z najbardziej chwalebnych wyczynów obronnych Polaków, obronie Jasnej Góry, opowiedział w Potopie. 

W zatrzęsieniu – interpretacja

„W zatrzęsieniu” to wiersz jednej z najwybitniejszych polskich poetek, laureatki nagrody Nobla – Wisławy Szymborskiej. Opowiada o miejscu człowieka w świecie oraz w naturze, która jest nieodzowną częścią jego istnienia. Podmiot liryczny rozważa, jak mogłoby potoczyć się jego życie, gdyby urodził się w innym ciele, w innym miejscu na ziemi, nie jako człowiek a jako roślina lub zwierzę.