Makaronizmy – definicja, główne cechy

Styl makaroniczny wykształcił się w polskim (i nie tylko polskim) języku i piśmiennictwie na przełomie XVI i XVII wieku. Na fali ideałów renesansowych łacina, będąca wówczas językiem urzędowym w Europie, przestała być dostępna wyłącznie dla duchowieństwa oraz najwyższych sfer społecznych. Tzw. “makaronizmy”, czyli zapożyczenia z języka łacińskiego, zaczęły pojawiać się nie tylko w dokumentach, lecz także w literaturze pięknej, literaturze dokumentu osobistego oraz w poezji. 

Malarstwo renesansowe – główne cechy, przedstawiciele

obraz Stworzenie Adama Michała Anioła, a obok napis malarstwo renesansowe

Renesans był niezwykłą epoką, w której sztuka, kultura, architektura i inne dziedziny życia niejako odradzały się po ciemnych wiekach średniowiecza, w których większość dziedzin życia ludzkiego i społecznego podporządkowanych było sprawom religijnym. Renesans przełamał tę zasadę, w centrum zainteresowania twórców stawiając człowieka. Widać to bardzo wyraźnie na przykładzie malarstwa. 

Odprawa posłów greckich – bohaterowie

odprawa posłów greckich bohaterowie

Odprawa posłów greckich to dramat, który przy pomocy występujących w nim postaci, prezentuje pewne postawy, których konfrontacja jest główną osią fabularną dzieła. Każda z nich jest więc bardzo charakterystyczna, obdarzona przez autora niezwykle wyrazistymi cechami, nieraz wręcz wyjaskrawionymi, na potrzeby odpowiedniego oddziaływania na odbiorcę. W objętościowo niedużym dramacie, za pomocą dialogów, Jan Kochanowski musiał zmieścić kilku bohaterów, których charaktery, każdy z osobna, mogłyby być tematem odrębnej epopei. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich!

Odprawa posłów greckich – motywy literackie

Odprawa posłów greckich to jedyna tragedia napisana przez Jana Kochanowskiego, którego uważa się dzisiaj za ojca poezji polskiej. Co ciekawe dotyczy ona wydarzeń, które miały miejsce ponad dwa tysiące lat wcześniej i stanowią kanwę największych eposów kultury europejskiej.

Lalka – bohaterowie

kadr z filmu Lalka przedstawiający bohaterów

Lalka to powieść, w której aż skrzy się od różnorodności bohaterów. Właśnie dlatego nazywamy ją powieścią panoramiczną – prezentuje ona bowiem szeroki przekrój przez wszystkie warstwy społeczne, jakie istniały w Warszawie, w drugiej połowie XIX wieku. Każda z postaci posiada ponadto cechy zupełnie indywidualne, co w konsekwencji tworzy naprawdę barwny kalejdoskop postaci i charakterów.

Klasycyzm renesansowy – główne cechy

obraz Narodziny Wenus, a obok napis Klasycyzm renesansowy

Renesans to epoka odrodzenia kulturalnego, artystycznego oraz naukowego, która nastąpiła po “ciemnych wiekach” średniowiecza. Nastąpił wówczas intelektualny zwrot ku osiągnięciom antyku – klasycznemu podejściu do architektury czy sztuki. Takie renesansowe nawiązanie zwykło się nazywać klasycyzmem. 

Ironia tragiczna – definicja, cechy, przykłady

Popiersie Sofoklesa obok napisu Ironia tragiczna

Tragedia to jeden z najstarszych gatunków dramatycznych. Na tragiczne losy bohaterów antyku składało się wiele elementów, które miały wywołać w odbiorcy efekt oczyszczenia – taką funkcję pełniła wówczas sztuka. Jednym z najważniejszych była tzw. ironia tragiczna, która uświadamiała, że nie jest możliwe jakiekolwiek zmienianie biegu swojego losu. 

Palindrom – do przodu i wstecz. Definicja i przykłady palindromów

Napis Palindrom z przedstawieniem najpopularniejszych polskich palindromów: Ikar łapał raki, Zakopane na pokaz, Że też łże jeż? Łże też!

Palindromy są dowodem na to, jak wiele sekretów i ciekawostek może skrywać język. Służy nam on od tysiącleci jako sposób komunikowania się z innymi, wyrażania swoich myśli, emocji i uczuć. Może być jednak także zabawą, sposobem intelektualnej rozrywki. Niektórzy twierdzą jednak, że w dawnych czasach palindromy miały również charakter magiczny.