Kufer – interpretacja

Wiersz „Kufer” (1964) Kazimierz Wierzyński napisał pod wpływem palących go emocji, nie dających mu spokoju i wytchnienia, z którymi borykał się przez większość swojego życia. Z powodu swojego pochodzenia i czasu w którym się urodził spotykało go bardzo przykre niejednokrotnie, traktowanie ze strony osób, które przekonane były o niższości jego pochodzenia. 

Emigracja jako doświadczenie Polaków. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Emigracja jest niestety zjawiskiem na stałe wpisanym w historię Polski. Polacy emigrowali z różnych przyczyn: gospodarczych, politycznych, ekonomicznych, światopoglądowych. Niejednokrotnie do emigracji byli zmuszani przez przetaczające się przez ich ojczyznę konflikty polityczne.

Motyw przemiany bohatera. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Każdy z nas zmienia się wielokrotnie w ciągu swojego życia. To jak najbardziej naturalny proces. Niektórzy zmieniają się jednak wyłącznie ze względu na upływający czas, inni pod wpływem intensywnych i ważnych doświadczeń, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych – wówczas dzieje się to dużo bardziej dynamicznie. Zmiany, jakie zachodzą w ludzkiej duszy i psychice pobudzają wyobraźnię literatów, którzy w swoich dziełach próbują zrozumieć skomplikowane procesy wewnętrzne jednostki. 

Miasto jako metropolia w ujęciu realistów. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W XIX wieku doszło do rewolucji przemysłowej, która związana była z gwałtownym rozwojem miast jako ośrodków życia ludzkiego. Stawały się potężnymi organizmami, centrami kultury, sztuki, przemysłu, polityki czy produkcji. Ludzie ze wsi przenosili się do miast w pogoni za obietnicą lepszego i bogatszego życia.

Do Mecenasa – interpretacja

Horacy to poeta który żył i tworzył w starożytności, jest uważany za jednego z nielicznych wspaniałych poetów antyku i właśnie z tym okresem jest najbardziej kojarzony. Horacy przyczynił się do rozwoju sztuki pisarskiej szczególnie pod kątem formy i treści utworów. Napisał wiele dzieł które dotyczyły życia społecznego we współczesnych mu czasach, co przyczyniło się do uznania go za wnikliwego obserwatora, a tym samym oddania mu miana poety wszech czasów.

Praca jako pasja człowieka. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Pracować musi każdy człowiek, chociaż na pewno nie wszystkim się ten przymus podoba. Do pracy można podchodzić na bardzo wiele sposobów. Są ludzie, którzy swoje zajęcia zawodowe traktują wyłącznie jako sposób zdobywania środków na życie, dla innych jednak – tych można niewątpliwie nazwać szczęściarzami – praca jest pasją, a raczej pasja jest ich pracą. W … Czytaj dalej

Motyw walki człowieka o własne szczęście. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Definicja szczęścia jest trudna do uchwycenia nawet dla najtęższych umysłów różnych epok. Mimo to, chyba każdy człowiek zgodziłby się, że wszyscy owego tajemniczego stanu pożądamy. Dla każdego szczęście może oznaczać coś innego – miłość, akceptację, zdrowie, majątek, spełnienie marzenia.

Obraz dworu szlacheckiego w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Mit szlachecki w narodzie polskim powstał wiele wieków temu i był aktualny w zasadzie jeszcze do niedawna. Szlachta miała by elitarną grupą społeczną, cieszącą się największym szacunkiem, posiadającą nie tylko największe majątki, lecz także obowiązki wobec ojczyzny.

Obraz Polski i Polaków w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Skomplikowana historia Polski sprawiła, że zarówno ona sama, jak i jej mieszkańcy – Polacy, bardzo często stawali się obiektem zainteresowania pisarzy i artystów. Próbowali oni definiować nasze narodowe cechy, a także przedstawiać różne oblicza narodu polskiego w historii.