Wolność – dar, ale również odpowiedzialność. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Wolność to pojęcie tak szerokie, że aż trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Dla każdego bowiem może oznaczać coś nieco odmiennego i każde z tych znaczeń będzie poprawne. Najczęściej wolność definiuje się jako możliwość zrobienia w swoim życiu wszystkiego, na co ma się ochotę, co oczywiście nie godzi w dobro innych ludzi ani społeczeństwa.

Iliada – bohaterowie

Słynny epos Homera opowiadający o losach wojny trojańskiej jest istną kopalnią archetypicznych postaci, które ze względu na uniwersalność targających nimi uczuć i namiętności, pozostają aktualne aż do dzisiaj.

Tarcza Achillesa – opis na podstawie Iliady

Opis wyglądu boskiej tarczy Achillesa to jeden z najsłynniejszych i najbardziej legendarnych opisów, jakie odnaleźć można w Iliadzie Homera. Jest to przykład retardacji, czyli wydłużonego opisu sytuacji lub przedmiotu, który stosuje się w celu zbudowania napięcia i odroczenia dalszego biegu fabuły.

Iliada jako epos

Iliada Homera to jeden z najstarszych eposów, jakie zna ludzkość. Utwór ten stał się przykładem tego, jak napisać tak potężne dzieło, z którego czerpało potem wiele pokoleń twórców, próbujących stworzyć swoje epopeje. 

Pochwała snów – interpretacja

W roku 1996 Wisława Szymborska została wyróżniona Nagrodą Nobla, co wskazuje na to, jak wybitna jest jej twórczość. Poetka porusza w niej wiele problemów znanych jej czytelnikom z codzienności. Opowiada ona o kwestiach uniwersalnych dla ludzkości, czasami bez względu na miejsce czy czasy. Robi to przy pomocy charakterystycznego dla niej prostego języka. Zastosowany on został także w wierszu zatytułowanym “Pochwała snów”. Dzieło to okazuje sen jako stan, w którym człowiek pozbywa się krępujących go na jawie ograniczeń.

Kałuża – interpretacja

Wisława Szymborska to polska noblistka. Znana jest ze stosowania w swoich wierszach prostego języka oraz opisywania licznych aspektów codziennego życia, jakie dotykają każdego człowieka. To bardzo błyskotliwa poetka i uważna obserwatorka rzeczywistości, co znajduje swoje odbicie w jej utworach. Pozornie błahe sprawy urastają w wierszach Szymborskiej do istotnych kwestii. Tak dzieje się w tekście “Kałuża” wydanym w roku 2002 w tomie zatytułowanym “Chwila”, w którym poetka skupiła się na licznych paradoksach codziennego życia.

Tolerancja (Na miły Bóg) – interpretacja

Zdarza się tak, że poetyckie teksty stają się wykonywanymi przez artystów piosenkami, z oprawą muzyczną i innymi towarzyszącymi jej elementami. Tak też wygląda sytuacja z utworem “Tolerancja (Na miły Bóg) skomponowanej i wykonywanej przez Stanisława Soykę. Przedstawiono go między innymi na koncercie o takiej samej nazwie, który odbył się w roku 1991 w Warszawie.

Jacyś ludzie – interpretacja

Wisława Szymborska to poetka, której przyznano Nagrodę Nobla, a jej twórczość w niezwykły i trafny sposób opowiada o otaczającej człowieka rzeczywistości i często o jego zwykłych sprawach i troskach. Twórczyni celnie stawia diagnozy społeczeństwu i zawiera je w oryginalnej formie wiersza. Porusza ona zatem tematykę problemów, jakie się w nim pojawiają i to właśnie ma miejsce w utworze “Jacyś ludzie”.

Ojciec w bibliotece – interpretacja

Niewiele jest w życiu każdego człowieka postaci ważniejszych od ojca. Nie można się zatem dziwić, że także wielki i słynny poeta, taki jak Czesław Miłosz, poświęcił mu swój tekst. W wierszu “Ojciec w bibliotece” twórca uważnie przyjrzał się postaci ojca i jego roli w życiu człowieka. Powrót do czasów dzieciństwa spowodowany był ciężkim doświadczeniem, jakie przyniosła ze sobą II wojna światowa. Tekst został bowiem opublikowany w roku 1945, w tomie “Ocalenie”, i należy również do cyklu “Świat (poema naiwne)”.

Iliada – motywy literackie

Iliada autorstwa Homera to jeden z dwóch głównych eposów starożytnych, kluczowych dla kultury europejskiej. Dzieło to opowiada o losach wielkich mitycznych bohaterów, którzy uczestniczyli w wielkiej wojnie, dla której pretekstem stała się miłość do kobiety. Homer stworzył uniwersalną opowieść i umieścił w niej motywy, które funkcjonują do dziś w literaturze, ponieważ są nieodłącznym elementem ludzkiego życia.