Wina jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Kwestia ponoszenia konsekwencji za własne czyny od setek lat zajmuje najwybitniejsze umysły literackie nie tylko Europy, lecz także całego świata. Problem ten był istotnym elementem wszystkich ksiąg sakralnych, które dzisiaj stanowią podstawę największych religii na świecie. Kara za złe uczynki jest fundamentalnym warunkiem utrzymania porządku społecznego, dlatego też tak istotną rzeczą jest sprawiedliwy oraz niezawisły wymiar sprawiedliwości w każdym kraju.

Średniowieczne kreacje obrazu społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Średniowieczne społeczeństwa odznaczały się dużo różnorodnością pod wieloma względami. Państwa składały się z wielu narodów podzielonych nie tylko na wyznania, lecz także na klasy społeczne, grupy różniące się od siebie pod względem majątkowym, itd. Strzeliste katedry sąsiadowały z dzielnicami żebraków, a arystokratyczne zamki z domami krytyki strzechą.

Groza i komizm w obrazie śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią to jeden z najpopularniejszych utworów średniowiecznych o tematyce funeralnej. Motyw śmierci był jednym z głównych motywów poruszanych przez twórców w czasach „ciemnych wieków”.

Stan wojenny z perspektywy obcokrajowca. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Profesor Andrews w Warszawie Olgi Tokarczuk. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Stan wojenny był jednym z najbrutalniejszych aktów agresji, jakich dopuściła się polska władza komunistyczna. Jej celem było zastraszenie ludzi i zlikwidowanie jakiegokolwiek przejawu oporu ze strony społeczeństwa. Brak łączności telefonicznej, pustki w sklepach czy internowania stały się codziennością. Stan wojenny niósł za sobą również wiele groteskowych absurdów w życiu codziennym.

Czy warto uczyć się języków obcych? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie w formie wypowiedzi argumentacyjnej.

Większość z nas uczy się jakiegoś języka obcego od dziecka, zaczynamy tę naukę w wieku tak młodym, że później uważamy znajomość, na przykład angielskiego, za normę, nie zastanawiamy się nad jej zasadnością. Ten akurat język jest w powszechnym użyciu na całym świecie, czy więc warto poznawać inne języki? W swojej pracy postaram się udowodnić, że tak. 

Antygona – bohaterowie

Antygona to antyczny dramat autorstwa Sofoklesa. Opisuje on historię potomków Edypa po tym, jak ten w hańbie i niesławie opuścił miasto i udał się na wygnanie. Każdy bohater dramatu prezentuje odmienne podejście do świata i rzeczywistości, przez co dramat staje się fascynującym kalejdoskopem ludzkich postaw i charakterów. 

Moralna odpowiedzialność za czyny. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wszyscy po osiągnięciu odpowiedniego wieku, ponosimy pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Większość ludzi stara się unikać sytuacji, które mogłyby narazić ich na drastyczne konsekwencje społeczne, prawne czy ekonomiczne. Pomaga im w tym kompas moralny, który w swoje serce powinien mieć wbudowany każdy dorosły człowiek.