Tematy rozprawek maturalnych formuła 2023 – poziom podstawowy

Autor: Anna Morawska

Poniżej prezentujemy zestawienie tematów rozprawek z matur z języka polskiego na poziomie podstawowym w formule egzaminu obowiązującej od roku szkolnego 2022/2023.

Matura 2024 – termin dodatkowy

 1. Jaki wpływ na czło­wie­ka ma ota­cza­ją­ca go prze­strzeń? W pra­cy od­wo­łaj się do: lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go – może to być rów­nież utwór po­etyc­ki oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.
 2. Po­sta­wa za­an­ga­żo­wa­nia w spra­wę jako pró­ba zmia­ny rze­czy­wi­sto­ści. W pra­cy od­wo­łaj się do: lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go – może to być rów­nież utwór po­etyc­ki oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

Matura 2024

 1. Bunt i jego konsekwencje dla człowieka. W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.
 2. Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka? W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

Matura 2024 – próbna Nowa Era

 1. Jakie decyzje podejmuje człowiek w przełomowych momentach życia i czym je motywuje? W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.
 2. Zaufanie jako podstawa tworzenia relacji międzyludzkich. W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

Matura 2024 – próbna CKE

 1. Niebezpieczeństwo idealizowania rzeczywistości. W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.
 2. Wierność tradycji a szukanie nowych dróg – różne postawy życiowe. W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

Matura 2024 – próbna Operon

 1. Przeżycie czytelnicze jako doświadczenie kształtujące człowieka. W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.
 2. Rodzice i dzieci – pokoleniowe konflikty i ich konsekwencje. W pra­cy od­wo­łaj się do: Antygony Sofoklesa, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

Matura 2023 – nowa formuła – termin poprawkowy

 1. Autentyczność i udawanie w relacjach międzyludzkich. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki oraz wybranych kontekstów.
 2. Wolność – dar, ale również odpowiedzialność. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki oraz wybranych kontekstów.

Matura 2023 – termin dodatkowy

 1. Wybór postawy życiowej a skuteczność w realizacji celu. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki oraz wybranych kontekstów.
 2. Marzenia o lepszym świecie a zderzenie z rzeczywistością. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki oraz wybranych kontekstów.

Matura 2023

 1. Człowiek – istota pełna sprzeczności. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki i wybranych kontekstów.
 2. Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem? W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki i wybranych kontekstów.

Matura 2023 – próbna Operon

 1. Rozważ, jakie postawy może przyjmować człowiek wobec trudnych doświadczeń życiowych. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki i wybranych kontekstów.
 2. Krytyka, ośmieszanie, demistyfikacja – wady i przywary ludzkie, z którymi walczyli twórcy w różnych epokach. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki i wybranych kontekstów.

Matura 2023 – próbna CKE – grudzień 2022

 1. Różne postawy ludzi wobec własnych błędów. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki i wybranych kontekstów.
 2. Poświęcenie się dla idei a osobiste szczęście. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki i wybranych kontekstów.

Matura 2023 – próbna CKE – wrzesień 2022

 1. Młodość jako czas pierwszych nadziei i rozczarowań. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki i wybranych kontekstów.
 2. Słowa – czyny. Co stanowi fundamenty zaufania? W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki i wybranych kontekstów.

Matura 2023 – tematy z informatora

 1. Człowiek – zmagający się z losem samotnik poszukujący swojej drogi życiowej. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki i wybranych kontekstów.
 2. Człowiek w poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, sensu wiersza Pan Cogito – powrót Zbigniewa Herberta oraz wybranych kontekstów.
 3. Od pokory do rozpaczy ‒ postawy człowieka doświadczanego przez los. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, sensu wiersza W ciemności schodzi moja dusza Jana Kasprowicza oraz wybranych kontekstów.
 4. Trzeźwy racjonalista – niepoprawny marzyciel. Jak wybór postawy życiowej wpływa na losy człowieka i jego relacje z innymi ludźmi? W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki i wybranych kontekstów.
 5. Jaki wpływ na sposób widzenia świata przez człowieka mają czasy, w których on żyje? W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki i wybranych kontekstów.
 6. Melancholia – choroba duszy, motywacja do działania? Różne oblicza nudy w literaturze. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki i wybranych kontekstów.

Dodaj komentarz