Młodość jako czas pierwszych nadziei i rozczarowań. Matura próbna 2023

Młodość to czas, w którym człowiek wciąż dojrzewa i uczy się, jakie zasady rządzą otaczającym go światem. Jest to także moment, w którym łatwo jest popełnić błąd, nie zauważyć ważnych kwestii lub na własnej skórze przekonać się o konsekwencjach pewnych czynów. Z drugiej strony nie ma w życiu człowieka drugiego okresu tak przepełnionego żywą nadzieją, planami i marzeniami, które jeszcze nie zostały zweryfikowane przez życie i jego ograniczenia. W młodości więc nadzieja przeplata się z pierwszymi rozczarowaniami i z cierpieniem, jakie one wywołują. Obraz tych przeżyć odnaleźć można w wielu dziełach literackich oraz w prawdziwych historiach otaczających nas ludzi. Warto w tym kontekście przywołać więc takie dzieła jak „Kordian” Juliusza Słowackiego, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego oraz w opartej na faktach powieści „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. 

W dramacie romantycznym zatytułowanym „Kordian” Juliusz Słowacki opisuje losy młodego, głównego, a zarazem także tytułowego bohatera. Kordian doświadcza w dziele nadziei pierwszej miłości wobec starszej od siebie Laury. Jest to uczucie wzniosłe i romantyczne, jednak Laura nie jest zainteresowana zalotami młodszego chłopca i odrzuca je. W wyniku tej sytuacji Kordian cierpi tak bardzo, że podejmuje nieudaną próbę samobójczą. Po wyzdrowieniu z kolei udaje się w podróż po Europie, w trakcie której Kordian pozbywa się złudzeń co do tego, jak naprawdę wygląda świat. Szybko przekonuje się on bowiem, że rządzi nim pieniądz i chęć jego posiadania, a sam świat często bywa przedstawiany w literaturze o wiele piękniej, niż faktycznie wygląda. Ludzie z kolei dla pieniędzy zrobią wszystko, nawet będą udawać, że kogoś kochają, jak robi to Wioletta, młoda towarzyszka Kordiana. Odkrycia te sprawiają, że młodzieniec cierpi, a jego charakter zaczyna się kształtować. Ostatecznie ból ten sprawia, że Kordian staje się dojrzałą, ale zgorzkniałą postacią, którą zmieniły zawiedzione nadzieje młodości. Nieprzyjemne doświadczenia zmieniły więc jego perspektywę postrzegania świata. Gdyby Kordian dorastał w innych czasach i nie zaznał odrzucenia ze strony ukochanej, to być może nie targnąłby się na swoje życie i nie doszedłby do tak pesymistycznych wniosków na temat otaczającej go rzeczywistości.

Dodaj komentarz