Z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego

Przyjaźń to jedna z najważniejszych i najbardziej wartościowych wartości, jakie dane są nam w życiu. Przyjaciele dzielą z nami chwile radości, a także są istotnym wsparciem w chwilach zwątpienia, niepowodzenia, czy złości.

Jakie działania dywersyjne prowadzili bohaterowie Kamieni na szaniec?

W powieści Aleksandra Kamińskiego pt. Kamienie na szaniec poznajemy działanie polskich organizacji dywersyjnych, które działały na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej. Młodzi ludzie rekrutowani nie tylko z regularnego wojska, lecz także z harcerstwa, stworzyli ogromną sieć, która na przeróżne sposoby utrudniała lub wręcz uniemożliwiała poprawne funkcjonowanie administracji aparatu opresji niemieckiej.

Akcja pod Arsenałem – zwycięstwo czy porażka Buków?

Akcja pod Arsenałem to jedno z najsłynniejszych działań dywersyjnych w historii Polski Podziemnej i jej działalności w trakcie II wojny światowej. Żołnierze Szarych Szeregów postanowili wówczas odbić z rąk gestapo jednego ze swoich towarzyszy, Jana „Rudego” Bytnara, aresztowanego kilka dni wcześniej i brutalnie katowanego w czasie przesłuchań.