Jakie postawy przyjmuje człowiek w obliczu trudnych decyzji życiowych? W pracy odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego i wybranych kontekstów.

Każdy z nas w życiu napotyka większe lub mniejsze trudności. Niekiedy stajemy jednak w obliczu sytuacji bardzo trudnych, od rozwiązania których zależy całe nasze przyszłe życie. To momenty, w których tak naprawdę dowiedzieć się możemy wiele o sobie samych. Nie każdy jednak potrafi wykorzystać taką okazję i wyciągnąć z niej lekcję. Bywa, że ludzie uciekają od trudności, odsuwają je od siebie, nie chcąc doprowadzić do konfrontacji ze strachu, wstydu lub braku wiary we własne siły. Wachlarz postaw jakie człowiek może przyjąć wobec takich chwil i decyzji jest naprawdę szeroki. 

Napisz rozprawkę w której odpowiesz na pytanie czy warto podejmować walkę mimo świadomości przegranej. W argumentacji odnieś się do Iliady (księga XXII), znajomości mitu trojańskiego i do innego wybranego tekstu literackiego​

Istnieje powiedzenie, według którego „dopóki walczysz – jesteś zwycięzcą”. Oznacza ono, że niezależnie od tego, w jak ciężkiej sytuacji się znaleźliśmy, nigdy nie powinniśmy rezygnować z walki, ponieważ zawsze szala zwycięstwa może obrócić się na naszą stronę. W swojej pracy postaram się udowodnić, że warto podejmować walkę nawet wtedy, gdy jesteśmy pewni, że nie skończy się ona dla nas zwycięstwem.

Napisz rozprawkę, w której rozważysz wpływ trudnych doświadczeń na życie bohaterów wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego

„Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono” – to parafraza genialnego fragmentu wiersza Wisławy Szymborskiej, polskiej poetki oraz noblistki. Oznacza to, że możemy być siebie pewni tylko w tych aspektach, o których przekonaliśmy się w sytuacjach kryzysowych.

Czło­wiek w ob­li­czu zła. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Dżu­my Al­ber­ta Ca­mu­sa. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Świat nie jest jednoznacznie dobry, ani jednoznacznie zły. Oba te żywioły przeplatają się i łączą w coś, co nazywamy codziennością. Oczywiście na co dzień umiemy skupiać się na dobru i unikać zła. Zdarzają się jednak sytuacje ekstremalne, w których po prostu trzeba zająć jakieś stanowisko, przyjąć jakąś postawę, inaczej można tylko pogorszyć całą sprawę. Człowiek wobec zła może przyjąć najrozmaitsze postawy, niestety również takie, które owemu złu pomogą się rozpanoszyć jeszcze bardziej. 

Problem dorastania i społecznej inicjacji bohatera. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Każdy z nas przechodził ten niełatwy moment, kiedy to z dzieci stajemy się ludźmi dorosłymi. To niezwykle trudny proces, w czasie którego zmieniamy się nie tylko fizycznie, lecz także psychicznie i duchowo – uczymy się samych siebie i innych ludzi wokół. To, jakie wartości uznamy wówczas za najważniejsze, może zaważyć na całym naszym późniejszym życiu. Bardzo łatwo jest wybrać niewłaściwą drogę, na co wpływ mogą mieć warunki, w których dorastamy, a także czasy, w jakich się to dzieje. 

Ludzka solidarność w obliczu zagrożenia. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy” Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W pojedynkę dużo trudniej znosić nam przeciwności losu, zwłaszcza, gdy przybierają apokaliptyczne rozmiary. Dlatego też zawsze, kiedy dane społeczeństwo spotyka jakaś tragedia, jego członkowie przeważnie wykazują ogromną solidarność, by wspólnie jak najszybciej zażegnać kryzys. Zdarzają się oczywiście wyjątki, które na cierpieniu innych próbują ubić swój własny interes, jednak są to incydenty, a poprawnie myślący i czujący ludzie zachowują się zupełnie inaczej. 

Młodość jako czas pierwszych nadziei i rozczarowań. Matura próbna 2023

Młodość to czas, w którym człowiek wciąż dojrzewa i uczy się, jakie zasady rządzą otaczającym go światem. Jest to także moment, w którym łatwo jest popełnić błąd, nie zauważyć ważnych kwestii lub na własnej skórze przekonać się o konsekwencjach pewnych czynów.

Róż­ne ob­li­cza przy­jaź­ni. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bo­le­sła­wa Pru­sa. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst

Każdy potrzebuje w życiu przyjaźni nie mniej niż miłości, akceptacji, czy spełnienia zawodowego. Przyjaźń jednak przyjaźni nierówna, o czym przekonało się wielu bohaterów literackich. Niektórzy bowiem rozumieją przyjaźń zupełnie inaczej niż, ludzie, którzy nią ich obdarzyli, inni posuwają się nawet do nikczemności wykorzystywania swoich przyjaciół dla osiągnięcia własnych celów. Jednak w momencie, kiedy trafimy na prawdziwą przyjaźń, możemy być pewni, że mamy skarb.