Pytania jawne matura 2024 – opracowania i odpowiedzi

Podobnie jak w zestawie pytań jawnych na rok poprzedni, centralna komisja egzaminacyjna najpierw opublikowała listę składającą się z 163 pytań, a 21 marca liczba pytań jawnych została zmniejszona do 110 sztuk. Poniżej prezentujemy listę pytań jawnych na maturę ustną z języka polskiego w roku 2024 wraz z opracowaniem każdego z nich.

Biblia

Jan Parandowski, „Mitologia”

Homer, „Iliada” (fragmenty)

Sofokles, „Antygona”

„Legenda o świętym Aleksym” (fragmenty)

„Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” (fragmenty)

  • 16. Motyw tańca śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

„Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu” (fragmenty).

„Pieśń o Rolandzie” (fragmenty)

Gall Anonim, „Kronika polska” (fragmenty)

Dante Alighieri, „Boska Komedia” (fragmenty)

Jan Kochanowski, „Odprawa posłów greckich”

Piotr Skarga, „Kazania sejmowe” (fragmenty)

Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty)

William Szekspir, „Makbet”

Molier, „Skąpiec”

Ignacy Krasicki, wybrane bajki

  • 31. Bajki jako opowieści o prawach rządzących światem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci bajek Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Adam Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”

Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz”

Adam Mickiewicz, „Dziady” część II

Adam Mickiewicz, „Dziady” część III

Juliusz Słowacki, „Balladyna”

Juliusz Słowacki, „Kordian”

Bolesław Prus, „Lalka”

Eliza Orzeszkowa, „Gloria victis”

  • 64. Pamięć o powstaniu styczniowym. Omów zagadnienie na podstawie utworu „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Henryk Sienkiewicz, „Potop”

Fiodor Dostojewski, „Zbrodnia i kara”

Stanisław Wyspiański, „Wesele”

Stefan Żeromski, „Przedwiośnie”

Tadeusz Borowski, „Proszę państwa do gazu”

Tadeusz Borowski, „Ludzie, którzy szli”

Gustaw Herling-Grudziński, „Inny świat”

Hanna Krall, „Zdążyć przed Panem Bogiem”

Albert Camus, „Dżuma”

George Orwell, „Rok 1984”

Sławomir Mrożek, „Tango”

Marek Nowakowski, wybrane opowiadanie z tomu „Raport o stanie wojennym”

Marek Nowakowski, „Górą Edek”

Jacek Dukaj, „Katedra”

  • 108. Nauka i metafizyka jako dwa sposoby mówienia o świecie. Omów zagadnienie na podstawie „Katedry” Jacka Dukaja. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Andrzej Stasiuk, „Miejsce”

  • 109. Miejsca ważne w życiu człowieka. Omów zagadnienie na podstawie „Miejsca” Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

Olga Tokarczuk, „Profesor Andrews w Warszawie”

Dodaj komentarz

x