Wolność – dar, ale również odpowiedzialność. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Wolność to pojęcie tak szerokie, że aż trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Dla każdego bowiem może oznaczać coś nieco odmiennego i każde z tych znaczeń będzie poprawne. Najczęściej wolność definiuje się jako możliwość zrobienia w swoim życiu wszystkiego, na co ma się ochotę, co oczywiście nie godzi w dobro innych ludzi ani społeczeństwa.

Niebezpieczeństwo idealizowania rzeczywistości. W pracy odwołaj się do: lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki oraz wybranych kontekstów.

Każdy z nas ma pewną własną i osobistą, indywidualną wizję tego, jak wygląda i jak powinien wyglądać świat znajdujący się dookoła nas. Wizja jednak ma to do siebie, że nigdy nie jest do końca zgodna z rzeczywistością. Wielokrotnie swoje zdanie wyrabiamy sobie na podstawie niepełnych danych, przeinaczonych informacji, które popieramy myśleniem o tym, jak chcielibyśmy, żeby było.

Rewolucja – siła niszcząca czy budująca? Omów zagadnienie na podstawie Nie-Boskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Rewolucja kojarzy się dzisiaj z hasłem marketingowym, które chce nas przekonać do innowacyjności danego towaru lub usługi. Pamiętać jednak należy, że pierwotnie słowo to miało zupełnie inne znaczenie i oznaczało krwawy przewrót społeczny, w czasie którego siłą i przemocą są wprowadzane nowe prawidła społeczne.

Młodość jako czas pierwszych rozczarowań. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Młodość to czas szeroko pojętej nauki. Z dzieci i młodzieży stajemy się wówczas dorosłymi, a więc musimy poznać mechanizmy świata i życia. Nieraz podchodzimy do wielu zagadnień jeszcze z dziecięcą naiwnością, podczas gdy dorosłość bywa gorzka i niesprawiedliwa. Dlatego też młodość jak najbardziej słusznie można nazwać okresem pierwszych rozczarowań.

Motyw cierpiącej matki w literaturze – konteksty z różnych epok

Matka to wyjątkowa osoba w życiu każdego człowieka. Nosi nas pod sercem i wydaje na świat, co tworzy wyjątkową, czułą i emocjonalną więź. Opiekuje się nami i daje poczucie bezpieczeństwa, gdy najbardziej go potrzebujemy. Niestety każdy medal ma dwie strony, w związku z czym matki cierpią w dwójnasób, jeśli coś niepokojącego dzieje się z ich dziećmi.

Motyw przemiany bohatera literackiego – konteksty z różnych epok

Wszyscy zmieniamy się w ciągu swojego życia, nie ma nikogo, kto byłby dokładnie takim samym człowiekiem w dzieciństwie i w starości. Ilość bodźców, które odbieramy, sytuacji, w których się znajdujemy i problemów, które musimy rozwiązać w ciągu swojego życia jest tak ogromna, że siłą rzeczy zmienia nasz sposób postrzegania rzeczywistości i postawę wobec świata i innych ludzi.

Marzenia o lepszym świecie a zderzenie z rzeczywistością. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów

Człowiek, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji życiowej by się znajdował, zawsze będzie pragnął życia lepszego. Nie ma w tym oczywiście nic zdrożnego, jeśli umie się spojrzeć na świat racjonalnie i oddzielić to, co da się poprawić, od tego, z czym należy się pogodzić. Konfrontacje naszych wyobrażeń z rzeczywistością bywają bowiem bolesne.