Przedwiośnie – motywy literackie

Przedwiośnie autorstwa Stefana Żeromskiego to nie tylko wielka powieść o odradzającym się po latach zaborów państwie polskim i o różnych na to odrodzenie pomysłach. To przede wszystkim wspaniała i wielowątkowa opowieść o jednostce uwikłanej w ogromne procesy historyczno-polityczne, o tym, jak tryby dziejowej machiny wpływają na życie pojedynczego człowieka, który od zarania dziejów pragnie w zasadzie tych samych rzeczy – godnego życia, bezpieczeństwa, miłości. Przyjrzyjmy się zatem mnogości wątków i motywów, które odnaleźć można na kartach Przedwiośnia. 

Symbolika w Przedwiośniu

Stefan Żeromski w Przedwiośniu utrwalił bardzo specyficzny dla Polski moment historyczny, w którym to od niedawna niepodległy kraj sam szuka na siebie jeszcze pomysłu, a obywatele dopiero zakasują rękawy do pracy, dopiero ustalają, co tak naprawdę musi być zrobione, dopiero planują działanie. Żeromski wplótł w swoją powieść kilka istotnych symboli, które mają działać na wyobraźnię czytelnika na poziomie nieco innym niż dosłowna historia przedstawiona na kartach Przedwiośnia. Sprawdźmy, jakie symbole występują w powieści Żeromskiego. 

Koncepcje naprawy Polski w Przedwiośniu

Przedwiośnie Stefana Żeromskiego to dzieło wielkie nie tylko ze względu na walory artystyczno-literackie, jakie niewątpliwie posiada, lecz przede wszystkim na perspektywiczność przedstawienia wizji budowania i rozwoju Polski w tak newralgicznym momencie historycznym, jakim było dla naszego kraju odzyskanie niepodległości po stu dwudziestu trzech latach zaborów. Warto zapoznać się z różnorodnymi koncepcjami rozwoju ojczyzny, które zawarł w swojej powieści jeden z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku i pomyśleć czy są one aż tak bardzo odległe od tego, czego Polska potrzebowałaby dzisiaj.