Charakterystyka porównawcza Konrada i Kordiana

Konrad i Kordian to dwaj wielcy bohaterowie polskiej literatury romantycznej. Pierwszy pochodzi z Dziadów cz. III Adama Mickiewicza, drugi zaś jest tytułowym bohaterem dramatu Juliusza Słowackiego. Ze względu na bardzo silne tendencje, jakie panowały w tamtej epoce, powyższych bohaterów wiele łączy, natomiast istnieje też szereg bardzo interesujących różnic pomiędzy nimi.

Ja­kie de­cy­zje po­dej­mu­je czło­wiek w prze­ło­mo­wych mo­men­tach ży­cia i czym je mo­ty­wu­je? W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

W naszym życiu doświadczamy wielu momentów, które można uznać za przełomowe. Zmieniają one nasze postrzeganie rzeczywistości, innych ludzi oraz siebie samych. Oczywiście dużo zależy od tego, w jaki sposób taki moment wykorzystamy i jakie decyzje wówczas podejmiemy. Warto w takich chwilach posiłkować się literaturą, gdyż są w niej zapisane odpowiedzi na wiele kluczowych dla naszego życia pytań. 

Niebezpieczeństwo idealizowania rzeczywistości. W pracy odwołaj się do: lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki oraz wybranych kontekstów.

Każdy z nas ma pewną własną i osobistą, indywidualną wizję tego, jak wygląda i jak powinien wyglądać świat znajdujący się dookoła nas. Wizja jednak ma to do siebie, że nigdy nie jest do końca zgodna z rzeczywistością. Wielokrotnie swoje zdanie wyrabiamy sobie na podstawie niepełnych danych, przeinaczonych informacji, które popieramy myśleniem o tym, jak chcielibyśmy, żeby było.

Działanie w pojedynkę czy we współpracy z innymi – co ułatwia osiągnięcie celu? Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Człowiek jest „zwierzęciem stadnym”, to znaczy, że każdemu z nas trudno jest żyć i funkcjonować w pojedynkę, w odosobnieniu. Znane są oczywiście przykłady wielkich pustelników, którzy dzięki samotności doświadczali największych wtajemniczeń egzystencjalnych. Jest jednak dużo więcej przykładów na to, że żyć absolutnie nie uciekając się do pomocy innych, do ich wsparcia.

Konfrontacja marzeń z rzeczywistością. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wszyscy mamy jakieś marzenia, wyobrażenia na temat rzeczywistości, do których lubimy uciekać się w trudnych momentach naszego życia. Marzenia mają jednak to do siebie, że często są mieszanką naszej wyobraźni z życzeniowym myśleniem, a co za tym idzie, niewiele wspólnego mają z rzeczywistością. Przychodzi jednak zawsze moment, w którym należy skonfrontować swoje marzenia z rzeczywistością i w zależności od naszego nastawienia, może to być moment piękny albo też bardzo trudny.

Młodość jako czas pierwszych rozczarowań. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Młodość to czas szeroko pojętej nauki. Z dzieci i młodzieży stajemy się wówczas dorosłymi, a więc musimy poznać mechanizmy świata i życia. Nieraz podchodzimy do wielu zagadnień jeszcze z dziecięcą naiwnością, podczas gdy dorosłość bywa gorzka i niesprawiedliwa. Dlatego też młodość jak najbardziej słusznie można nazwać okresem pierwszych rozczarowań.

Kordian – charakterystyka

Kordian to tytułowy bohater jednego z najważniejszych dramatów polskiego romantyzmu, autorstwa Juliusza Słowackiego. Jest to postać idealnie dopasowana do schematu bohatera romantycznego, który w literaturze europejskiej był bardzo popularny na przełomie XVIII i XIX wieku.

Motyw przemiany bohatera literackiego – konteksty z różnych epok

Wszyscy zmieniamy się w ciągu swojego życia, nie ma nikogo, kto byłby dokładnie takim samym człowiekiem w dzieciństwie i w starości. Ilość bodźców, które odbieramy, sytuacji, w których się znajdujemy i problemów, które musimy rozwiązać w ciągu swojego życia jest tak ogromna, że siłą rzeczy zmienia nasz sposób postrzegania rzeczywistości i postawę wobec świata i innych ludzi.

Winkelriedyzm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

„Winkelriedyzm” to bardzo specyficzna postawa romantyczna wobec ojczyzny. Jej nazwa zapożyczona została od skandynawskiego bohatera, który w walce o wolność swojej ojczyzny wraził we własną pierś włócznie wroga, tworząc w ten sposób wyłom w jego wojsku i umożliwiając swoim rodakom przedarcie się przezeń.