Wady ludzkie w krzywym zwierciadle satyry. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci satyr Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Człowiek jest z natury istotą niedoskonałą. Nie jest to nasza wada, raczej cecha. Nasze charaktery posiadają strony zarówno wspaniałe, jak i te, które chcielibyśmy raczej ukryć. Nie zawsze się to udaje, dlatego warto zawsze pracować nad sobą. Mogą ułatwić to bajki, czyli krótkie wierszowane utwory, posługujące się najczęściej alegoriami zwierzęcymi i personifikacjami, które w zabawny i łatwy do przetrawienia oraz przyjęcia sposób uświadamiają nam nasze śmiesznostki, małostkowości i wady.

Prawda o naturze ludzkiej. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci bajek Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Bajka to bardzo specyficzny gatunek literacki. Krótkie, wierszowane i obdarzone sporą dawką humoru i liryzmu utwory od wieków służą nam jako moralna i egzystencjalna nauka w miniaturze, w pigułce. Dzięki skrótowości bajek oraz temu, że ich autorzy bardzo często posługują się alegorią i personifikacją (bohaterami najczęściej bywają zwierzęta), łatwiej jest nam przyjąć prawdę o własnych niedociągnięciach i słabościach, którą moglibyśmy odrzucić, gdyby ktoś zechciał upomnieć nas wprost.

Lew i Mucha – interpretacja i morał

„Lew i Mucha” to bajka autorstwa Francuza Jeana de La Fontaine przełożona przez polskiego poetę oświeceniowego Stanisława Trembeckiego. Utwór zawiera humorystycznie przedstawiony konflikt między tytułowymi lwem i muchą. Bajka jest źródłem zarówno dowcipu, jak i uniwersalnego morału. Przekład został wydany w roku 1876, czyli już po śmierci autora.