Joseph Conrad – biografia

Joseph Conrad pisarz polskiego pochodzenia, znany zarówno w kraju jak i za granicą z wielu dzieł napisanych w języku angielskim. Jego książki pojawiają się niemal na każdej liście największych dzieł literatury światowej.