Małgorzata Hillar – biografia

Małgorzata Hillar urodziła się jako Janina Krystyna Hillar 19 sierpnia 1925 roku w Piesienicy. Po wysiedleniu z Generalnej Guberni zamieszkała wspólnie z matką i bratem w Żyrardowie. Ojciec jako wojskowy trafił do obozu w Stutthofie, skąd powrócił dopiero, gdy nastąpiło wyzwolenie.

x