Świerszcze – interpretacja

Marcin Świetlicki to poeta znany ze swojej aktywności na scenie muzycznej. Należał do tak zwanego pokolenia brulionu – doświadczonego transformacją, zmianą ubiegłego systemu w kapitalizm, zmieniającego inspiracje w literaturze na zachodnie, opisującego egzystencjalne doświadczenia.

x