Pamięć o zrywach narodowych. Omów zagadnienie na podstawie utworu Gloria victis Elizy Orzeszkowej. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Historia Polski ostatnich wieków jest dosyć tragiczna.Obfituje w katastrofalne momenty w których nasz kraj znikał z mapy Europy i świata, a to przez okupację niemiecką w czasie trwanie II wojny światowej, a to przez zabory. Polacy są jednak narodem niepokornym i nie zgadzali się na niewolę, wciąż organizowali kolejne powstania, by pokazywać wrogom, że „jeszcze Polska nie zginęła”.

Refleksja o losach powstańców. Omów zagadnienie na podstawie utworu Rozdzióbią nas kruki, wrony… Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Polska historia obfituje w momenty trudne, w których zagrożona była narodowa wolność, o którą trzeba było nieraz bardzo desperacko walczyć. Stąd tak często pojawiające się w naszych dziejach powstania, które dzisiaj wspominamy jako heroiczne zrywy na drodze do niepodległości. Literatura zajmuje się nie tylko upamiętnieniem samych tych szlachetnych zrywów, lecz także refleksją na temat tego, co po każdym z takich powstań pozostało w ludziach.

Szymon Winrych – charakterystyka i ocena

Szymon Winrych to pseudonim głównego bohatera noweli Stefana Żeromskiego, pt. Rozdzióbią nas kruki, wrony. To bardzo naturalistyczny utwór, który opowiada o zawiedzionych nadziejach Polaków w związku z upadkiem powstania styczniowego. Sam Winrych jest przedstawicielem zwolenników walki narodowowyzwoleńczej, dla którego wolność ojczyzny jest najwyższą wartością. Dlatego też jego porażka robi jeszcze bardziej dramatyczne wrażenie na czytelniku. 

Rola opisów przyrody w Rozdzióbią nas kruki, wrony

Stefan Żeromski napisał nowelę Rozdzióbią nas kruki, wrony, kiedy w literaturze polskiej panowały modernistyczne mody naturalistyczne, a dużą rolę odgrywała w literaturze natura. Nie inaczej jest u Żeromskiego. Przyroda jest w jego utworze zarówno dodatkowym narratorem, który współtworzy dekadencki nastrój świata przedstawionego, jak i jednym z bohaterów. 

Stosunek Żeromskiego do walki z zaborcami i udziału Polaków w powstaniu styczniowym

Stefan Żeromski to jeden z tych twórców polskich, którzy wiele miejsca w swoich dziełach poświęcili bieżącej historii swojego narodu. Autor był niemalże rówieśnikiem powstania styczniowego i na własnej skórze doświadczał konsekwencji społecznych i narodowych jego klęski. Nie powinno więc dziwić, że takie generacyjne doświadczenie stało się głównym tematem wczesnej twórczości Żeromskiego. 

Ocena postępowania chłopa w Rozdzióbią nas kruki, wrony

Polski chłop w opowiadaniu Stefana Żeromskiego, pt. Rozdziobią nas kruki, wrony to postać drugoplanowa, choć bardzo istotna nie tyle dla fabuły, co dla pełnego odczytania nastroju, jaki w utworze panuje oraz jego przesłania. Pojawia się ona dopiero w momencie, kiedy główny bohater opowiadania już nie żyje zakatowany przez Moskali.

Symbolika tytułu opowiadania Rozdzióbią nas kruki, wrony

Tytuł opowiadania Stefana Żeromskiego, Rozdzióbią nas kruki, wrony jest metaforą fatalistycznego nastroju, jaki charakteryzuje świat przedstawiony w utworze. Stwierdzenie zawarte w tytule nie pozostawia wątpliwości, że „nas”, czyli pewną określoną grupę ludzi, którą miał na myśli autor (być może jest to jego pokolenie, być może cała ludzkość), czeka banalny, drastyczny i zupełnie nie podniosły koniec życia.

Rozdzióbią nas kruki, wrony – problematyka

Rozdzióbią nas kruki, wrony… to przykład literatury naturalistycznej, bardzo popularnej w Europie na przełomie XIX i XX wieku. Stefan Żeromski użył tutaj bardzo brutalnych środków do opisania brutalnego morderstwa dokonanego przez żołnierzy carskich na powstańcu styczniowym. Symboliczne gromady wron i kruków skuszonych padliną podkreślają, że nawet po śmierci nikt nie uszanuje zwłok powstańców.

Rozdzióbią nas kruki, wrony – plan wydarzeń

Szymon Winrych od wielu dni podróżuje, by dostarczyć broń walczącym powstańcom. Zauważa nadciągający oddział Moskali i próbuje uciec, ale w końcu zatrzymuje się. Rosjanie doganiają go i od razu odkrywają broń ukrytą na wozie.

Rozdzióbią nas kruki, wrony – streszczenie, bohaterowie

Opowiadanie Stefana Żeromskiego pt. Rozdzióbią nas kruki, wrony… dało tytuł debiutanckiemu zbiorowi opowiadań tego, uważanego za najwybitniejszego polskiego prozaika, pisarza. Jest to opowiadanie bardzo brutalne i obnażające najczarniejsze i najpodlejsze prawdy o mrocznej stronie ludzkiej natury. A wszystko to wkomponowane jest w dramatyczny moment klęski powstania styczniowego – motywu bardzo często przewijającego się w dziełach Żeromskiego.