Czy wierność bez miłości ma sens? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do Dziejów Tristana i Izoldy oraz innych tekstów kultury.

Wierność to dochowanie obietnicy, jaką składa się – nawet w sposób niewerbalny – osobie, którą się kocha. Lubimy czuć, że jesteśmy dla kogoś najważniejsi i że oprócz nas nie ma w ich życiu nikogo. Dlatego też przyjął się model, w którym wierność jest niejako oczywistością w związku.