Echa leśne – bohaterowie

Stary Rozłucki – generał carskiej armii. W czasie powstania styczniowego był dowódcą oddziałów tropiących grupy powstańcze w okolicach Gór Świętokrzyskich.

Echa leśne – problematyka

W Echach leśnych wybrzmiewa bardzo charakterystyczna dla prozy Stefana Żeromskiego nuta – powstanie styczniowe i jego „dziedzictwo”, bowiem jak każdy tego rodzaju dramatyczny ruch, powstanie to wywarło realny wpływ na życie wielu późniejszych pokoleń.

Echa leśne – plan wydarzeń

Grupa mężczyzn posila się i rozmawia przy ognisku na skraju lasu. Czekają tam do późnych godzin nocnych na koniec pracy drwali, którzy kończą wyrąbywać pas drzew. Mężczyźni rozmawiają o różnych miejscach znanych sobie, znajdujących się w okolicy. Temat rozmowy schodzi na karczmę, naprzeciwko której znajduje się wzgórze z brzozą, krzyżem i grobem.

Echa leśne – streszczenie

Echa leśne to krótka nowela autorstwa Stefana Żeromskiego. Jak wiele utworów nie tylko tego pisarza, lecz również innych twórców polskich przełomu XIX i XX wieku, pojawia się w nim wątek powstania styczniowego oraz jego wpływu na życie późniejszych pokoleń.