Eliza Orzeszkowa – skrócona biografia

Eliza Orzeszkowa jest powszechnie znana jako jedna z czołowych przedstawicielek literackiego świata okresu pozytywizmu. Urodzona w 1841 r. w Milkowszczyźnie. Stała się rozpoznawalna po publikacji powieści „Nad Niemnem”, w 1905 r. otrzymała nominację do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

Jak literatura czasów niewoli ukazuje bohaterów narodowych dziejów? Porównaj portrety wodzów przedstawione w podanych fragmentach: Potopu Henryka Sienkiewicza i Glorii Victis Elizy Orzeszkowej. Zwróć uwagę na sposób ukazania postaci

Polska literatura czasu zaborów w dużej większości skupiała się na omawianiu kwestii narodowych, społecznych, historycznych. Zwłaszcza do historii przywiązywano dużą wagę, z jednej strony próbując znaleźć w niej przyczyny klęski narodowej, z drugiej próbując pokrzepić udręczone serca opowieściami z czasów, kiedy Polska była jednym z najsilniejszych państw Europy. Przyjrzyjmy się dwóm fragmentom, w których zostały zawarte właśnie opisy dawnych wielkich dowódców polskich. 

Legenda o Janie i Cecylii – streszczenie

Nad Niemnem to jedna z najważniejszych powieści polskiego pozytywizmu. Jednym z jej głównych wątków jest historia rodziny Bohatyrowiczów, zubożałej szlachty, która jednak odznacza się wśród nadniemeńskiej społeczności swoją pracowitością i uczciwą prostotą życia codziennego.