Czy Kronikę polską Galla Anonima można traktować jako rzetelne źródło historyczne? Uzasadnij swoje zdanie

Gall Anonim to pseudonim nadany jednemu z pierwszych kronikarzy polskich. Był to mnich, który żył i funkcjonował na dworze króla Bolesława Krzywoustego i na jego polecenie spisywał dzieje narodu polskiego. Właśnie działanie na zlecenie króla jest jednym z argumentów, którym posługują się ludzie umniejszający kronikom Galla jako wartościowemu źródłu historycznemu.

x