Stwarzał – interpretacja

Jan Twardowski był polskim księdzem wyznania rzymskokatolickiego, który na kartach historii zapisał się także jako najsłynniejszy polski poeta tworzący w nurcie liryki religijnej. Jego utwory poruszały tematykę relacji człowieka z Bogiem oraz zawierały liczne odwołania do przyrody, często przyjmując formę modlitewną. Jego utwór Stwarzał opowiada właśnie o wspaniałości i doskonałości dzieła stworzenia świata, chwaląc Pana i dziękując za jego miłosierdzie.