W jakim celu autor idealizuje bohaterów? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Kroniki polskiej Galla Anonima. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Kronika polska autorstwa Galla Anonima to jeden z najstarszych dokumentów polskiej historii. To źródło wiedzy na temat najwcześniejszych momentów z rodzenia się państwa polskiego. Dziś jednak wiemy, że dzieło to powstawało na wyraźne zamówienie władców, dlatego nie było wolne od pewnych koloryzacji czy wyolbrzymień, choćby w przypadku opisu sylwetek historycznych władców.

Średniowieczne kreacje literackie idealnego rycerza i władcy. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Kroniki polskiej Galla Anonima. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Średniowiecze wykształciło oryginalny typ idealnego bohatera, który funkcjonował zarówno w rzeczywistości, jak i w literaturze. Rycerze – najsłynniejsza, najważniejsza i najbardziej uprzywilejowana grupa społeczna. Pobudzali wyobraźnię swoją siłą, szlachetnością, poświęceniem.

x