Jaką wartość dla człowieka ma pamięć o przeszłości? Omów zagadnienie na podstawie Miejsca Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Pamięć jest zjawiskiem bardzo trudnym do jednoznacznego opisania i skategoryzowania. Istnieje wiele rodzajów pamięci: pamięć osobista, zbiorowa, nawet pamięć narodowa. Rozwój cywilizacji dał nam nawet pamięć przenośną, zewnętrzną, dzięki której wiele informacji możemy przechowywać w bardzo niewielkiej przestrzeni.

Miejsce – motywy literackie

Dzieła Andrzeja Stasiuka cieszą się ogromną popularnością wśród czytelników.Dzieje się tak dlatego, że autor ten porusza w swoich utworach niecodzienne tematy, w dodatku patrzy na nie z niezwykle interesującej perspektywy. Uświadamia nam rzeczy, o których sami często byśmy w ogóle nie pomyśleli, a już na pewno nie potrafilibyśmy ich wyartykułować.

Miejsce – problematyka

Miejsce to opowiadanie autorstwa Andrzeja Stasiuka, pochodzące z tomu pt. Opowieści galicyjskie. To utwór o nietypowej narracji, ponieważ skupia się on na refleksjach, przemyśleniach oraz dociekaniach mentalnych narratora. Znajduje się on w miejscu, w którym przez setki lat znajdowała się cerkiew.

Miejsce – streszczenie

Andrzej Stasiuk to autor znacznie wyróżniający się na tle polskiej literatury współczesnej. W swoich utworach bardzo często przedstawia raczej refleksje na jakiś temat, niż fabułę mającą przekazać coś czytelnikowi.

Miejsce – plan wydarzeń

Spotkanie narratora z turystą i opowieść o cerkwi.  Refleksja narratora nad czasem, kiedy dopiero zaczynano budować cerkiew, ścinać drzewa z pobliskiego wzgórza oraz transportować je przy pomocy konnych zaprzęgów na plac budowy.