Etos rycerski jako punkt odniesienia dla kreacji bohaterów literackich. Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Samo słowo „rycerz” ma w sobie coś szlachetnego. Kojarzy nam się tak dlatego że średniowieczni rycerze w zbiorowej wyobraźni społecznej byli ludźmi odważnymi, szlachetnymi, lojalnymi i niemal niezwyciężonymi. Te cechy składały się na swoisty etos rycerski, który obowiązywał nie tylko w średniowieczu, lecz także w epokach późniejszych.