Motyw przyjaźni w literaturze – konteksty z różnych epok

Przyjaźń to jedna z najbardziej wartościowych rzeczy w życiu. Każdy z nas potrzebuje przynajmniej jednego przyjaciela, któremu mógłby zaufać, zwierzyć się w trudnej chwili, poprosić o pomoc bez lęku, że zostanie oceniony lub odtrącony. Jednak o prawdziwą przyjaźń nie jest wcale tak łatwo. Istnieją bowiem ludzie, którzy bardzo chętnie mienią się naszymi przyjaciółmi dopóki nie wymaga to od nich żadnego wysiłku, odwracają się od nas, kiedy potrzebujemy pomocy.

Etos rycerski jako punkt odniesienia dla kreacji bohaterów literackich. Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Samo słowo „rycerz” ma w sobie coś szlachetnego. Kojarzy nam się tak dlatego że średniowieczni rycerze w zbiorowej wyobraźni społecznej byli ludźmi odważnymi, szlachetnymi, lojalnymi i niemal niezwyciężonymi. Te cechy składały się na swoisty etos rycerski, który obowiązywał nie tylko w średniowieczu, lecz także w epokach późniejszych.