Mały mit – interpretacja

Wiersz „Mały mit”  Józefa Czechowicza  ukazał się w 1934 roku, wszedł w skład tomiku „Błyskawica”. Czechowicz to poeta II Awangardy, mieszkał i tworzył w Lublinie, przedstawiciel nurtu zwanego katastrofizmem. Do tego nurtu można zaklasyfikować wiele jego utworów, również „Mały mit”.

Żal – interpretacja

Józef Czechowicz był poetą dwudziestolecia międzywojennego, a jego dorobek artystyczny został szerzej zauważony oraz doceniony w późniejszych latach. Dzieła artysty charakteryzowały się katastroficznym nastrojem, widmem zbliżającego się kataklizmu, kolejnej krwawej wojny. Taką tematykę poruszały wiersze takie jak Legenda czy Żal. Ten drugi opublikowany został w ostatnim zbiorze Czechowicza nuta człowiecza, w roku 1939.