Asceza jako postawa życiowa. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Legendy o św. Aleksym. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Każdy z nas w inny sposób podchodzi do życia, ponieważ każdy widzi go nieco inaczej. Dlatego nie ma jednego dobrego rozwiązania na zdobycie szczęścia. Każdy człowiek musi dojść do tego na własną rękę. Literatura obfituje w rozmaite wzorce, im dany przykład jest odleglejszy czasowo, tym dziwniejszy może się wydawać na pierwszy rzut oka, ale nie znaczy to, że współcześnie nie znalazłby się nikt, dla kogo nie okazałby się słuszny.

Franciszkański ideał ubóstwa jako model ascezy. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Święty Franciszek z Asyżu stworzył pewien kanon cech i zachowań ludzkich, które wykreowały wizerunek „idealnego świętego”. Te cechy to między innymi ubóstwo, całkowite podporządkowanie swojego życia woli bożej, radość czerpana z wiary oraz afirmacja wszystkiego, co żywe, jako stworzenia boskiego.

Relacje człowieka z Bogiem i światem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Relacje człowieka z Bogiem oraz ze wszystkim, co Bóg stworzył, z całym światem, to jedna z najbardziej skomplikowanych i indywidualnych spraw, jakie w ogóle istnieją. Relacje te zależą od tego, kim jesteśmy, w jakim znajdujemy się momencie życiowym, w jakim wieku, jakim wzorcom się podporządkowujemy.

Franciszkańska idea umiłowania natury. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Kwiatki świętego Franciszka to najsłynniejsze dzieło literacko-filozoficzne, które zawiera w sobie główne idee sposobu życia i myślenia o wierze, religii i Bogu, tytułowego bohatera. Święty Franciszek w łonie religii chrześcijańskiej stworzył osobny nurt, polegający na skierowaniu duchowości człowieka na radość i afirmację wszelkiego stworzenia jako dzieła Boga. Do dziś nurt ten pozostaje jednym z najpopularniejszych chrześcijańskich nurtów duchowych. 

Kwiatki św. Franciszka – streszczenie, problematyka

Święty Franciszek z Asyżu to jeden z najbardziej znanych świętych Kościoła, zarówno w swoich czasach, jak i współcześnie. Wiódł ubogie życie, skupione na modlitwie i pomaganiu najbardziej potrzebującym. Dziś kojarzony głównie jako ten, który głosił Słowo Boże nie tylko pośród ludzi, lecz także pośród zwierząt. Pamiątką jego świętego życia i działalności są Kwiatki św. Franciszka.

Kwiatki św. Franciszka – plan wydarzeń

Franciszek modli się i dokonuje wielkiej afirmacji wszystkich dzieł Bożych.

Franciszek dokonuje nawrócenia Sylwestra i Bernarda, którzy zostają jego pierwszymi uczniami.

Pierwsi Franciszkanie wspólnie podróżują wspierając się nawzajem w wierze.

Brat Bernard zakłada pierwszy klasztor w Bolonii, ale doznaje też kuszeń diabelskich.