Kwiatki św. Franciszka – plan wydarzeń

Autor: Grzegorz Paczkowski
 1. Franciszek modli się i dokonuje wielkiej afirmacji wszystkich dzieł Bożych.
 2. Franciszek dokonuje nawrócenia Sylwestra i Bernarda, którzy zostają jego pierwszymi uczniami.
 3. Pierwsi Franciszkanie wspólnie podróżują wspierając się nawzajem w wierze.
 4. Brat Bernard zakłada pierwszy klasztor w Bolonii, ale doznaje też kuszeń diabelskich.
 5. Franciszek pości przez czterdzieści dni i nocy na wyspie.
 6. Franciszek uczy brata Leona mówić.
 7. Zakon franciszkanów rozrasta się i gromadzi coraz większą liczbę braci i sióstr.
 8. Franciszek zaczyna głosić Słowo Boże zwierzętom i błogosławić je. 
 9. Franciszek zwołuje kapitułę, czyli zebranie wszystkich przełożonych zakonu. Umacnia ich w wierze i słuszności ich misji. 
 10. Franciszek dokonuje nawrócenia wilka z Gubbio. 
 11. Franciszek wyzwala dzikie turkawki, a ich właściciel zostaje bratem mniejszym.
 12. Franciszek rozpoczyna nawracanie sułtana Babilonu, które kończy się chrztem już po śmierci świętego.
 13. Franciszek modli się, nawraca, uzdrawia chorych i doznaje objawień świętych, Matki Bożej i Chrystusa. 
 14. Bracia Bernard i Rufin znów poddawani są kuszeniom szatana, jednak dzięki mocnej wierze i pomocy Franciszka, udaje im się zachować łaskę. 
 15. Franciszek otrzymuje dar wglądu w sumienia wszystkich braci mniejszych i wyznacza Rufina jako najświętszego za życia. 
 16. Święty Antoni z Lizbony wygłasza kazanie do ryb w Rimini i zyskuje ich posłuch.
 17. Franciszek przybywa na górę Alwerno, gdzie modli się i otrzymuje stygmaty.
 18. Franciszek wyczerpany życiem pełnym niedostatków, umiera, wcześniej wyznaczając brata Bernarda na swojego następcę. 
 19. Żywot brata Jałowca: odcięcie nogi świni i danie jej człowiekowi choremu, rozdawanie całego swojego dobytku, a także dobytku zgromadzenia ubogim, uwielbienie cielesnych umartwień.
 20. Żywot świętego Idziego: ukochanie życia w biedzie, cenienie działania wyżej niż modlitwy, życie z jałmużny, niestrudzenie w modlitwie. 
 21. Epizody z życia brata Leona.
 22. Podsumowanie życia i wielkości Franciszka z Asyżu. 

Dodaj komentarz