Mała apokalipsa – streszczenie

Mała apokalipsa Tadeusza Konwickiego to jeden z najważniejszych utworów, jakie powstały w epoce Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Jest to dzieło wynikające z epoki, w której powstało i w bezlitosny oraz wstrząsający sposób ową epokę opisujące.

Motyw apokalipsy w literaturze – konteksty z różnych epok

Apokalipsa jest określeniem oznaczającym koniec świata, jego czas, miejsce,kształt i przebieg. Wiemy, że nasz świat nie będzie trwał wiecznie, choć jego fizyczny koniec jest kwestią tak odległą, że nie należy się tym przejmować teraz. Artyści jednak, a zwłaszcza twórcy różnorodnych religii, bardzo mocno koncentrowali swoją uwagę właśnie na tym końcowym epizodzie z życia ludzkości.

Motyw snu w literaturze – konteksty z różnych epok

Marzenia senne to jedna z największych tajemnic ludzkiego umysłu. Biorą się z głębokich pokładów naszej podświadomości, wychodzą w nich na wierzch nie tylko nasze pragnienia i radości, lecz także lęki i traumy. Jest to sfera życia ludzkiego wciąż nie dość dobrze zbadana przez naukowców, dlatego też od tysiącleci nie traci na popularności jako źródło wróżb, domysłów i wizji.

Mała apokalipsa – bohaterowie

Mała apokalipsa to najważniejsze dzieło Tadeusza Konwickiego. Choć główną rolą odgrywa anonimowy główny bohater, to pojawiają się także postaci drugo- i trzecioplanowe.

Przedstaw obraz rzeczywistości PRLu w Małej apokalipsie

Tadeusz Konwicki w Małej apokalipsie dokonał wstrząsającej charakterystyki codziennej rzeczywistości życia w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Była to codzienność pozbawiona barw, zarówno w sensie dosłownym, jak i rozumianych jako nadzieje na lepszą przyszłość i jakiekolwiek perspektywy rozwoju. Wszystko to czytelnik widzi oczami zrozpaczonego intelektualisty, który znalazł się na skraju wyczerpania psychicznego. 

Mała apokalipsa jako obraz zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym

Mała apokalipsa Tadeusza Konwickiego to wstrząsająca powieść, będąca świadectwem tego, jak bardzo zniewoleni mogli czuć się ludzie, żyjący przez wiele lat, a nawet dekad, w ustroju komunistycznym. Główny bohater jest pisarzem i intelektualistą, więc bardzo dokładnie docierają do niego wszystkie duchowe, moralne, jak i społeczne skutki wieloletniego ogłupiania ludzi propagandą i pozbawiania ich szans rozwoju.

Mała apokalipsa – portret psychologiczny głównego bohatera

Główny bohater Małej apokalipsy Tadeusza Konwickiego to człowiek o bardzo skomplikowanym wnętrzu psychice. Przede wszystkim jest to jednostka wybitnie wrażliwa na bodźce dochodzące do niej ze świata zewnętrznego, świadczy o tym fakt, że jest pisarzem, artystą. Taki wrażliwy człowiek przez kilkadziesiąt lat swojego życia wegetował w ustroju komunistycznym, któremu daleko było do sprawiedliwości społecznej, wolności słowa, uczciwości i prawdomówności – wartości tak istotnych dla każdego twórcy.

Mała apokalipsa – symbolika tytułu

Mała apokalipsa to tytuł powieści autorstwa Tadeusza Konwickiego. Utwór opowiada o człowieku zniszczonym wewnętrznie przez życie w ustroju socjalistycznym, który w akcie protestu ma dokonać samospalenia. Tytuł powieści wszedł na stałe do języka potocznego i oznacza dziś osobiste nieszczęście, które dla doświadczającej go osoby jest równoznaczne z końcem świata. Ta zbitka słów posiada jednak więcej symbolicznych znaczeń. 

Mała apokalipsa – problematyka

Mała apokalipsa Tadeusza Konwickiego to powieść nieduża, jeśli chodzi o objętość, natomiast bardzo bogata pod względem zawartych w niej treści i poruszonych w niej problemów. Najogólniej rzecz ujmując jest to opowieść o człowieku przytłoczonym dekadami życia w szarej i opresyjnej rzeczywistości systemu komunistycznego w Polsce.

Mała apokalipsa – plan wydarzeń

Pisarz budzi się w swoim mieszkaniu i rozważa zakończenie swojego życia.

Mieszkanie pisarza odwiedzają Hubert oraz Rysio, którzy namawiają go, by w akcie sprzeciwu dokonał samospalenia pod Pałacem Kultury tego samego wieczoru. 

Bohater wychodzi na ulicę, gdzie widzi przygotowania do wieczornego święta na część dygnitarza, który odwiedził Warszawę.

Mała apokalipsa – motywy literackie

Mała apokalipsa Tadeusza Konwickiego to powieść bardzo oryginalna. Niełatwa w odbiorze i interpretacji, dlatego też mieszcząca w sobie tak wiele wątków i motywów literackich.