Mała apokalipsa – bohaterowie

Autor: Grzegorz Paczkowski

Mała apokalipsa to najważniejsze dzieło Tadeusza Konwickiego. Choć główną rolą odgrywa anonimowy główny bohater, to pojawiają się także postaci drugo- i trzecioplanowe.

Główny bohater – „everyman”, człowiek bez wyraźnej tożsamości, przeciętny przedstawiciel społeczeństwa. Intelektualista, pisarz. Wyalienowany ze środowiska i społeczeństwa za sprawą wieloletniej niemocy twórczej i frustracji wywołanej życiem w państwie totalitarnym. Były członek partii, później również opozycjonista. Zobojętniały na rzeczywistość, przygnębiony i pochłonięty przez depresję. Jedyne czego pragnie, to godna śmierć, która zostałaby zapamiętana przez potomnych. Mimo rozgoryczenia zdolny do uczuć wyższych. Zostaje zobligowany do dokonania aktu samospalenia. 

Tadzio Skórko – tajemniczy młodzieniec, który podaje się za wielbiciela twórczości głównego bohatera, a w rzeczywistości jest agentem bezpieki, który został oddelegowany do „pilnowania” pisarza. 

Hubert – dawny przyjaciel głównego bohatera, były opozycjonista. Kiedyś człowiek obdarzony talentem literackim, pełen zapału i odwagi do walki, dziś bardzo schorowany człowiek w średnim wieku, próbujący udowodnić samemu sobie, że jeszcze znaczy coś dla świata. 

Rysio Schmidt – towarzysz Huberta. Mierny pisarz, który utrzymuje się z pisania tylko dzięki służbie partii. To właśnie z jej polecenia działa w opozycji. Człowiek zakompleksiony i dwulicowy. Nie posiada zbyt bogatej osobowości, żyje tylko dzięki służeniu silniejszym i podpinaniu się pod inne persony, posiadające dużo większe znaczenie w świecie niż on. 

Halina – opozycjonistka, która ma zająć się całym zapleczem potrzebnym do dokonania przez głównego bohatera samospalenia. Oddana sprawie, rzetelna i zdolna do poświęceń. 

Nadzieżda – Rosjanka, przyjaciółka Haliny, która zakochuje się w pisarzu. Jest nieco oderwana od rzeczywistości, targają nią wielkie emocje. Jest gotowa nawet zginąć razem z głównym bohaterem. 

Władek Bułat – popularny reżyser, cynik i materialista. Pragnął jedynie stać się sławny, zamożny i opuścić Polskę. 

Edward Schmidt – brat Rysia. Ideowy marksista, popierający Rosję z pobudek filozoficznych. Dąży do rozgrabienia i unicestwienia Polski. 

Kobiałka – dygnitarz partyjny, który jednak w akcie sprzeciwu wobec partii rządzącej rozbiera się w trakcie przemówienia, za co zostaje odsunięty od władzy i uznany za chorego psychicznie. 

Sacher – emerytowany członek bezpieki. To przez niego główny bohater został usunięty z partii. Teraz balansuje na granicy obłędu związanego z bardzo ważnym dla niego pamiętnikiem. 

Dodaj komentarz