O tamtej – interpretacja

Stanisław Baliński to polski poeta z okresu dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to był powiązany między innymi z grupą Skamandrytów, do której należeli także Julian Tuwim czy Antoni Słonimski. Szczególnie blisko Baliński był związany z twórczością Leopolda Staffa. Poeta związany był też z rządem, ministerstwem oraz dyplomacją. Jego dzieła często poruszały tematykę narodową i patriotyczną, zdarzały się jednak też teksty o tematyce miłosnej. Baliński w swoich wierszach wyraźnie nawiązywał też do epoki romantyzmu. Jednym z charakterystycznych dla niego poematów jest wiersz „O tamtej”.

Polskie lasy – interpretacja

Stanisław Baliński to jeden z ważniejszych polskich twórców z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Był także związany z polską dyplomacją i odbył wiele podróży po całym świecie. W pewnym momencie dołączył do grupy literackiej Skamander, wraz z Julianem Tuwimem czy Antonim Słonimskim. W związku z jego zainteresowaniami, pracą oraz czasami, w jakich przyszło mu żyć, w jego dziełach często pojawia się tematyka narodowa oraz utwory poświęcone ojczyźnie.

Romans wieczorny – interpretacja

Stanisław Baliński to znany polski poeta i prozaik, który swoje życie poświęcił też dyplomacji i wiele czasu spędzał w podróżach na całym świecie. Pochodził z rodziny, która od dawna związana była z literaturą. Sam Baliński przynależał między innymi do grupy literackiej Skamander razem z Julianem Tuwimem czy Antonim Słonimskim.

Monument – interpretacja

Stanisław Baliński to polski poeta, prozaik oraz eseista, był także związany z dyplomacją. Tworzył w okresie dwudziestolecia międzywojennego i publikował swoje teksty między innymi w czasopiśmie prowadzonym przez grupę poetycką Skamander, której zresztą był również członkiem. Podróżował też po całym świecie w związku ze swoją pracą dla rządu.