Napisz dedykację dla bliskiej osoby, której podarujesz najnowsze wydanie książki Ziele na kraterze Melchiora Wańkowicza. Uzasadnij wybór książki.

Droga Kamilo! W tym niezwykłym dniu, w którym zdałaś egzamin dojrzałości, przyjmij proszę na swoje ręce tę niezwykłą powieść – Ziele na kraterze Melchiora Wańkowicza.

Ziele na kraterze – Wyraź swoje uczucia po odejściu Bucefała

Bucefał – takie przezwisko nadali młodzi uczniowie, rosyjskiemu nauczycielowi historii. Rzecz działa się w czasach pod zaborami, kiedy sam Melchior Wańkowicz uczęszczał jeszcze do szkoły. Pod koniec roku szkolnego uczniowie dowiedzieli się, że od nowego semestru historii będzie uczył ich Rosjanin, co przyjęli jako oczywisty przejaw rusyfikacji.

Wyjaśnij tytuł wspomnień Melchiora Wańkowicza Ziele na kraterze

Ziele na kraterze to zbiór wspomnień rodzinnych autorstwa Melchiora Wańkowicza. Opisuje on małżeństwo autora z Zofią, a także narodziny ich dwóch córek, Krysi i Marty, ich dzieciństwo, dojrzewanie oraz wczesną młodość, a także wszystkie – zarówno szczęśliwe, jak i te trudniejsze – chwile, jakie wiążą się z każdym z tych etapów życia.

Ziele na kraterze – motywy literackie

Ziele na kraterze Melchiora Wańkowicza to zbiór wspomnień autora skupiony na losach jego rodziny, zwłaszcza narodzinach, dojrzewaniu i wkraczaniu w dorosłość jego dwóch córek. Okazuje się, że opisy najprostszych życiowych zajęć i zdarzeń wplatają się w wiele motywów literackich znanych od pokoleń, co stanowi dowód, że samo życie jest najlepszą kanwą dla literatury.