Jak napisać rozprawkę – cechy, wskazówki

Rozprawka jest jedną z najtrudniejszych form wypowiedzi pisemnej, z jaką można spotkać się w szkole, ale przez to  jedną z najważniejszych. Pisanie rozprawek ma za zadanie nauczyć nas tego, jak zająć stanowisko wobec jakiegoś problemu i jak dobrze je uargumentować, obronić. Nie jest to łatwa sztuka, ale bardzo przydatna w życiu. Jest kilka wytycznych, które mogą pomóc nam w stworzeniu naprawdę interesującej i poprawnej pracy. Przyjrzyjmy się więc temu, jak napisać dobrą rozprawkę? 

Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury

Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że bohaterami wielu tekstów kultury, w tym powieści, najczęściej są ludzie, tacy jak my. Rzeczywiście w przeważającej większości przykładów to człowiek i jego perspektywa stanowią punkt odniesienia dla całości dzieła. W niektórych przypadkach jednak, zdarza się, że równie ważną rolę pełni przestrzeń, w której znajdują się bohaterowie

Dramat i przestrzeń. Określ, jaki problem podejmuje Jan Błoński w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury

Bardzo ciekawym zagadnieniem teoretycznoliterackim jest próba wyodrębnienia tzw. „przestrzeni dramatu” oraz odróżnienia jej od przestrzeni, w której dany dramat jest wystawiany. Okazuje się bowiem, że są to przestrzenie diametralnie różne i do odmiennych rzeczy przydatne.