Motyw podróży w wymiarze rzeczywistym i wewnętrznym. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego oraz innej lektury obowiązkowej.

“Podróże kształcą” – chyba każdy z nas słyszał to powiedzenie przynajmniej raz w życiu. Trąci ono banałem, ale jak to się często zdarza, największe mądrości bywają właśnie banalne. Rzeczywiście podróżując jesteśmy w stanie bardzo mocno pogłębić swoją wiedzę o świecie, o ludziach, o innych kulturach.

Postawy dekadencji, zwątpienia i nudy. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Nastrój dekadencji, zwątpienia, niepokoju związanego z niepewnością jutra, a także przeczucie nachodzącej, bliżej nieokreślonej klęski, to nastroje przeważnie kojarzone ze sztuką i literaturą epoki modernizmu. To wówczas tego rodzaju postawy były wręcz modne, miały największy wpływ nie tylko na twórczość, lecz także na codzienne życie.

Kordian jako bohater romantyczny. Rozprawka

Kategoria “bohatera romantycznego” to zespół ściśle określonych cech charakterologicznych, które determinują w człowieku pewną specyficzną postawę życiową. Postawa ta wykształciła się na podstawie wielu dzieł literackich, które na przełomie XVI i XIX wieku, dzięki swojej popularności i szerokiemu oddźwiękowi społecznemu, utarły w głowach czytelników europejskich pewien schemat idealnego bohatera poezji, prozy czy dramatu.

Kordian – bohater, szaleniec czy błazen? Odpowiedz na pytanie w oparciu o Kordiana

Kordian to tytułowy bohater jednego z najbardziej znanych dramatów,jakie wyszło spod pióra Juliusza Słowackiego. To postać szalenie niejednorodna, w dodatku zmieniająca się na przestrzeni dzieła. W różnych momentach swojego życia ulega różnym motywacjom, cały czas stara się postępować szlachetnie i postępować zgodnie z głosem serca. jego postępowanie determinują różne sytuacje i wpływy różnych ludzi.

x