Lilla Weneda – charakterystyki bohaterów

Lilla Weneda to przedziwny dramat autorstwa Juliusza Słowackiego, który opowiada o przedchrześcijańskich walkach plemion słowiańskich i celtyckich. Autor pod płaszczykiem aluzji pragnął przemycić pewne prawdy i oceny dotyczące powstania listopadowego.

Testament mój – interpretacja wiersza

Wiersz Juliusza Słowackiego „Testament mój” powstał na przełomie 1839 i 1840 roku w Paryżu. Przedstawia przemyślenia przebywającego na emigracji poety, który czuje, że zbliża się do końca życia. Wątki osobiste przeplatają się z patriotycznymi.

Smutno mi, Boże – interpretacja

Utwór Juliusza Słowackiego „Hymn o zachodzie słońca na morzu”, jest znany pod incipitem „Smut­no mi, Boże!”. Powstał w 1836 roku podczas morskiej podróży do Aleksandrii. Utwór wyraża cierpienie i samotność emigranta, który prawdopodobnie nigdy nie wróci do ojczyzny.

Kordian – charakterystyka

Kordian to tytułowy bohater jednego z najważniejszych dramatów polskiego romantyzmu, autorstwa Juliusza Słowackiego. Jest to postać idealnie dopasowana do schematu bohatera romantycznego, który w literaturze europejskiej był bardzo popularny na przełomie XVIII i XIX wieku.

W pamiętniku Zofii Bobrówny – interpretacja

Juliusz Słowacki, zwany jednym z wieszczów narodowych, to wybitny polski poeta epoki romantyzmu. Często poruszał tematykę patriotyczną, egzystencjalną, a także filozoficzną. „W pamiętniku Zofii Bobrówny” to jeden z utworów powstałych, gdy Słowacki przebywał na emigracji w Paryżu.

Pogrzeb kapitana Meyznera – interpretacja

Juliusz Słowacki, to jeden z najwybitniejszych polskich poetów, polskiego romantyzmu. Określa się go nawet mianem, jednego z wieszczów narodowych. Poruszał ważne tematy egzystencjalne, patriotyczne, a także z zakresu mistycyzmu. Jednym z jego dzieł, powstałych w pierwszej połowie XIX wieku jest „Pogrzeb kapitana Meyznera”.

Symbolika w Balladynie

Balladyna to bardzo uniwersalny dramat, który ukazuje czytelnikom fundamentalne prawdy o ludzkiej naturze. Czyni to przy pomocy wielu zręcznie dobranych symboli, które pomagają nam jeszcze bardziej wniknąć w kulturową stronę świata przedstawionego dzieła Słowackiego. 

Balladyna – motywy literackie

Balladyna Juliusza Słowackiego to w literaturze polskiej utwór kanoniczny. Jest to opowieść o najbardziej podstawowych i uniwersalnych namiętnościach ludzkich oraz o konsekwencjach, do których prowadzą. To klasyczne ujęcie walki dobra ze złem, w dodatku przybrane w całe mnóstwo nawiązań koncepcyjnych i motywów literackich. Oto najważniejsze z nich!

Balladyna – charakterystyka

Balladyna to jeden z najsłynniejszych dramatów autorstwa Juliusza Słowackiego. Tytułowa bohaterka tego inspirowanego twórczością Szekspira dzieła to kobieta, która przez frustrację życiem w nędzy i niezdrowe pożądanie bogactwa uruchamia w sobie pokłady okrucieństwa, fałszu i pogardy – uczuć, które prowadzą ją coraz bardziej w głąb mrocznej strony własnej duszy i w kierunku nieuniknionej kary.

„Polska – Chrystusem narodów”, czy „Polska – Winkelriedem narodów” – czym różnią się te dwie koncepcje?

Wymienione w temacie niniejszej pracy sformułowania stanowią odzwierciedlenie dwóch koncepcji romantycznych, które funkcjonowały w literaturze polskiej i odnosiły się do sytuacji politycznej Polski pod zaborami. Krzewicielem pierwszej z nich był Adam Mickiewicz, drugiej – Juliusz Słowacki.

Czy poeta ma moc obalania tyranów? Uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do twórczości i biografii polskich poetów romantycznych oraz innych tekstów kultury.

Poeci zawsze uważani byli za istoty wyjątkowe, nawet pośród artystów. Nadal niekiedy uważamy, że poeta to człowiek, który ma kontakt z innymi wymiarami uczuciowości, a na pewno jest obdarzony ponadprzeciętną wrażliwością i niezwykłym zmysłem obserwacji.

Kordian jako bohater werteryczny

Na ziemie polskie romantyzm ze wszystkimi swoimi nurtami literackimi doszedł dość późno, co pociągało za sobą szereg zarówno zalet, jak również wad. Z jednej strony mieliśmy już szereg bardzo jasnych wzorców, którymi twórcy mogli się kierować w swojej twórczości, z drugiej – bardzo trudno było już dodać coś zupełnie oryginalnego do ogólnej puli epoki.