Motyw władzy w literaturze – konteksty z różnych epok

Kwestia władzy, tego kto ją sprawuje, w jaki sposób oraz jaka odpowiedzialność na nim spoczywa to temat aktualny od tysięcy lat, odkąd zaczęły krystalizować się pierwsze formy cywilizacji. W każdym wypadku to jakaś określona mniejszość musi kierować większością. Rodzi to szereg wygód, ale i mnóstwo niebezpieczeństw. Tam, gdzie w ręku jednego człowieka spoczywa zbyt wielka władza, łatwo o nadużycia, niesprawiedliwość, chciwość.

Motyw buntu w literaturze – konteksty z różnych epok

Istnieją na świecie rzeczy i zjawiska, przeciwko którym należy się zbuntować. Krzywdzenie drugiego człowieka, wyzysk, niesprawiedliwość, przestępstwa. Należy odważnie przeciwstawiać się powyższym sytuacjom, jeśli napotkamy je na swojej drodze. Istnieją jednak jeszcze inne zjawiska, nie tak jednoznaczne, dużo  bardziej zagmatwane, które również wywołują w nas ochotę na bunt.

Jak zachować wolność w państwie totalitarnym? Omów zagadnienie na podstawie powieści Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wszystkie systemy totalitarne gnębią człowieka i odbierają mu wolność oraz godność. Jednostka nie ma absolutnie żadnych szans z ogromnym systemem i aparatem propagandy, inwigilacji i represji. Jedyne co pozostaje człowiekowi to zachowanie wolności wewnętrznej opartej na duchowej, emocjonalnej i intelektualnej niezależności.

Literacka przestroga przed moralnym upadkiem państwa. Omów zagadnienie na podstawie Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sprawy polityczne, społeczne, historyczne – nawet te bardzo odległe – pojawiają się często w dziełach literackich. Niekiedy autorzy poprzez przedstawienie rzeczywistej sytuacji sprzed setek, a nawet tysięcy lat, potrafią uzmysłowić swoim odbiorcom pewne prawdy odnoszące się do ich współczesności. Tego właśnie dokonał Jan Kochanowskie w Odprawie posłów greckich.

Czy możliwe jest zbudowanie doskonałego państwa? Omów zagadnienie na podstawie powieści Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Rok 1984 George’a Orwella to wielka filozoficzna refleksja nad dążeniem do stworzenia państwa idealnego. Oczywiście przymiotnik „idealny” należy wziąć w cudzysłów, bo trudno o Oceanii mówić w ten sposób. Z perspektywy rządzących krajami totalitarnymi, idealnym państwem jest to, które daje się łatwo zarządzać i którego obywatele nie sprzeciwiają się nawet najbardziej nieuczciwym zagraniom władzy. To powieść wstrząsająca zwłaszcza w kontekście wydarzeń spowodowanych w Europie i na świecie przez ideologię komunistyczną w XX wieku. 

Jednostka w systemie totalitarnym. Omów zagadnienie na podstawie powieści Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Rok 1984 George’a Orwella to jedno z najwybitniejszych dzieł literackich dotyczących konsekwencji istnienia systemów totalitarnych na świecie. Autor chciał swoją powieścią przestrzec świat przed możliwymi konsekwencjami światowej dominacji Związku Radzieckiego. Totalitaryzm nie ogarnął na szczęście całego świata, jednak tam, gdzie się zadomowił, jego kształt stał się niebezpiecznie bliski do tego, czego musieli doświadczać bohaterowie Roku 1984. 

Raj zbudowany na ziemi, czyli o antyutopii. Omów zagadnienie na podstawie powieści Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Antyutopia to termin oznaczający coś przeciwnego wobec świata idealnego, który może istnieć wyłącznie w naszej wyobraźni, ponieważ zbudowanie go w rzeczywistości nie jest fizycznie możliwe. Czy jednak równie abstrakcyjne jest stworzenie antyutopii? Wielu tyranów na przestrzeni wieków próbowało udowodnić, że jednak nie, i unieszczęśliwiali miliony ludzi.

Dystans między władzą a obywatelem. Omów zagadnienie na podstawie wybranego opowiadania z tomu Raport o stanie wojennym Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wypaczenia dotyczące ludzi pełniących władzę w dowolnym miejscu na ziemi są od zawsze ciekawym tematem dla artystów, zwłaszcza pisarzy. W totalitarnym systemie literatura jest bowiem jednym z ostatnich bastionów wolnego słowa, wolnej myśli. Polacy doświadczyli zbrodni, jaką był czas stanu wojennego, jednak nie pozostał on bez echa dla pisarzy.

Relacje międzyludzkie w rzeczywistości państwa totalitarnego. Omów zagadnienie na podstawie powieści Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Państwa totalitarne istnieją do dziś, mimo że już od ponad wieku myśliciele i wybitne umysły przestrzegały przed tym, że taka sytuacja może mieć miejsce. W Polsce temat ten jest szczególnie drażliwy, ponieważ władze totalitarne były w niej obecne jeszcze trzydzieści kilka lat temu. W wielu książkach opisano to, jak system totalitarny wpływa na życie jednostki, jak je degraduje i niszczy. 

Wizja społeczeństwa przyszłości. Omów zagadnienie na podstawie powieści Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Człowiek chyba od zawsze lubił wybiegać myślami w przyszłość. Ludzi ciekawiły nie tylko ich osobiste przyszłe losy, lecz także to jak będzie wyglądało ich miejsce zamieszkania, państwo czy cały świat za sto, tysiąc albo więcej lat. Powstał cały odłam literatury, który zajmował się tymi sprawami.

Nowomowa jako sposób na ograniczenie wolności człowieka. Omów zagadnienie na podstawie powieści Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Nowomowa to termin stworzony przez George’a Orwella w powieści Rok 1984. Autor w ten sposób określił specyficzny język propagandowy, którego używał system państwa totalitarnego, by prać mózgi obywatelom i w ten sposób zmieniać ich myślenie oraz wpajać doskonałość panującego ustroju.

x