Różne postawy ludzi wobec własnych błędów. W pracy odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego i wybranych kontekstów. Matura próbna 2023

Wszyscy popełniamy błędy – to najbardziej podstawowa prawda o ludzkiej naturze. Nie urodził się jeszcze nigdy człowiek idealny, który przeszedłby przez życie i nigdy się nie pomylił. Popełnianie błędów łączy wszystkich ludzi. Różni ich jednak to, w jaki sposób do tych błędów podchodzą. Jedni bowiem zignorują je i nadal będą postępować w szkodliwy dla siebie sposób, inni wyciągną ze swoich pomyłek lekcję i zmienią się na lepsze.

Dialog między tekstami. Rozważ, jaką funkcję mogą pełnić w dziele literackim nawiązania intertekstualne. Punktem wyjścia do rozważań uczyń fragment tekstu Anny Burzyńskiej oraz Michała Pawła Markowskiego. W pracy odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej, utworów literackich z dwóch wybranych epok i wybranego kontekstu.

Kultura, sztuka, a więc także literatura to wielki ciąg przyczynowo-skutkowy. Późniejsze teksty powstają pod wpływem inspiracji starszymi, które – aby mogły powstać – również musiały zostać zapośredniczone we wcześniejszych dziełach. W ten sposób dokonuje się powolny, lecz systematyczny rozwój myśli ludzkiej, który trwa już od tysięcy lat. System powiązań, które zachodzą pomiędzy poszczególnymi tekstami nazywamy intertekstualnością, która może mieć w literaturze przynajmniej kilka funkcji. 

Relacje między rodzicami a dziećmi. Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Rodzice to najważniejsi ludzie w pierwszych etapach naszego życia. Powołują nas na świat, opiekują się nami, uczą nas podstawowych czynności, dbają o nas, zabezpieczają nas i kształcą. Kiedy jesteśmy gotowi, opuszczamy ich i przeważnie sami stajemy się rodzicami. Należy pamiętać jednak, że rodzice są również tylko ludźmi i bywa, że ich relacje z dziećmi nabierają rozmaitych form i kształtów. Temat ten bardzo obficie poruszany jest w literaturze światowej, europejskiej i polskiej. 

Jakie znaczenie ma tytuł dla odczytania sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Tytuł dzieła literackiego bardzo często pomijany jest w jego dogłębnych analizach. To błąd, ponieważ jest to element utworu tak samo integralnie związany z całością, jak każdy inny. Nieraz potrafi całkowicie zmienić nasze patrzenie na dany tekst, czasem zmienić jego wydźwięk.

Jak zmienia się stosunek Marcina Borowicza do zaborcy? Co jest powodem zmiany?

Marcin Borowicz, główny bohater powieści Stefana Żeromskiego, pt. Syzyfowe prace, to młodzieniec, który od najmłodszych lat poddawany jest surowym zabiegom rusyfikacyjnym, gdyż żyje na terenie zaboru carskiego. Z biegiem czasu zaczyna mu obojętnieć to, w jakim języku ma się porozumiewać i powoli zaczyna wierzyć w propagandę rosyjską przekonującą, że naród polski wraz z całą swoją kulturą i językiem nie jest godny tego, by istnieć.

Syzyfowe prace – bohaterowie

Marcin Borowicz – pochodzi z rodziny zubożałej szlachty, gdzie był rozpieszczany i kochany. Źle znosi pierwsze lata nauki oraz śmierć matki. W Klerykowie daje się wciągnąć machinie rusyfikacyjnej, lecz w porę zmienia kurs swojego duchowego i emocjonalnego rozwoju.

Syzyfowe prace – motywy literackie

Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego to wybitna powieść na bardzo trudny temat. Opowiada ona mianowicie o tym, jak polska młodzież była brutalnie pozbawiana własnej tożsamości narodowej przez rosyjskich zaborców w XIX wieku.

Rusyfikacja na przykładzie Syzyfowych prac

Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego to powieść, której głównym tematem jest proces rusyfikacji młodzieży na ziemiach polskich w XIX wieku. Autor miał okazję doznać tych podłych i upokarzających działań na własnej skórze, więc ich opis w książce jest bardzo autentyczny. Dzięki temu i my mamy okazję poznać to, jak carskie władze próbowały wyzbyć się z polskiej młodzieży ich właściwej tożsamości narodowej. 

Anna Stogowska – charakterystyka

Anna Stogowska to jedna z epizodycznych postaci Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego. W dziewczynie tej zauroczył się bowiem główny bohater książki, Marcin Borowicz.

Bernard Zygier – charakterystyka

Bernard Zygier to postać, która w Syzyfowych pracach Stefana Żeromskiego pojawia się dosyć późno, ale ma na fabułę powieści niebagatelny wpływ. To bowiem on recytuje słynną Redutę Ordona na lekcji języka polskiego, dzięki której zmienia się patrzenie na rzeczywistość wielu uczniów, w tym Marcina Borowicza, głównego bohatera powieści.