Poświęcenie się w imię wyższych wartości. Omów zagadnienie na podstawie Mitologii (cz. I Grecja) Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Poświęcenie się dla kogoś jest uważane przez wielu za najwyższą formę człowieczeństwa. Podobnie jest z poświęcaniem się w imię idei czy wartości, w które się wierzy. Nie ma się bowiem wówczas pewności czy ofiara przyniesie pożądany skutek, a jednak wiara bywa silniejsza. Takie postawy możemy obserwować w literaturze od najdawniejszych czasów, od tekstów religijnych i mitologicznych.

Noc listopadowa – streszczenie

Noc listopadowa to jeden z najważniejszych dramatów w dorobku Stanisława Wyspiańskiego, uważanego przez krytyków za najwybitniejszego polskiego dramaturga doby modernizmu. Jest to dzieło o bardzo specyficznej konstrukcji – noc wybuchu powstania listopadowego jest tutaj przedstawiona na tle sporów i utarczek bóstw greckich, co zwłaszcza w kręgu kultury chrześcijańskiej, w jakiej zwykle obraca się literatura polska, nie jest zabiegiem częstym. 

Motyw cierpienia niezawinionego. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Każdy człowiek w pewnym momencie swojego życia cierpi. Bardzo rzadko zaś jesteśmy w stanie uświadomić sobie źródło owego cierpienia, jeszcze rzadziej – przyznać się, że w jakiś sposób sami mogliśmy do niego doprowadzić. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy spadające na nas nieszczęścia nie są zależne od naszego zachowania i postępowania.

Doktor Piotr – streszczenie i problematyka

Opowiadanie Stefana Żeromskiego pt. Doktor Piotr, to jedno z pierwszych opublikowanych dzieł późniejszego wielkiego prozaika. Na kilkunastu stronach udało mu się zmieścić refleksje dotyczące nie tylko współczesnych problemów społecznych, jak odnajdywanie się dawnej szlachty (nowela powstawała w latach 90. XIX wieku) w kapitalistycznej rzeczywistości, lecz także tak ludzkich uczuć jak żal ojca, któremu nie udało się zbudować prawidłowej relacji z własnym synem.

Doktor Piotr – bohaterowie

Dominik Cedzyna – były szlachcic, który nie mogąc utrzymać rodowego majątku, zbankrutował. Człowiek dumny i wyniosły, tęskniący za swoim przeszłym, dostatnim życiem.

Motyw przemiany bohatera literackiego – konteksty z różnych epok

Wszyscy zmieniamy się w ciągu swojego życia, nie ma nikogo, kto byłby dokładnie takim samym człowiekiem w dzieciństwie i w starości. Ilość bodźców, które odbieramy, sytuacji, w których się znajdujemy i problemów, które musimy rozwiązać w ciągu swojego życia jest tak ogromna, że siłą rzeczy zmienia nasz sposób postrzegania rzeczywistości i postawę wobec świata i innych ludzi.

Winkelriedyzm jako romantyczna idea poświęcenia. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

“Winkelriedyzm” to bardzo specyficzna postawa romantyczna wobec ojczyzny. Jej nazwa zapożyczona została od skandynawskiego bohatera, który w walce o wolność swojej ojczyzny wraził we własną pierś włócznie wroga, tworząc w ten sposób wyłom w jego wojsku i umożliwiając swoim rodakom przedarcie się przezeń.

Jakie mogą być przyczyny upadku państwa? Omów zagadnienie na podstawie Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Historia pokazuje nam, że nawet największe, najsilniejsze i najbardziej fascynujące imperia w końcu tracą swoją moc i upadają. Przepojeni kolejnymi sukcesami i bogactwem władcy, zatracają się w przepychu i rozpuście, tracą intuicje i rozeznanie w sprawowaniu swojego urzędu. Państwa te słabną gospodarczą, aż w końcu padają łupem innych.

Sonet V – interpretacja

„O nietrwałej miłości rzeczy świata tego” to podtytuł piątego utworu z cyklu Sonetów Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. Jest to wiersz inny niż pozostałe w tomiku, ponieważ dotyka tematu miłości, który poruszony jest w sposób delikatny i spokojny. Sonet został opublikowany w 1601 roku.

Sonet IV – interpretacja

Temat metafizycznej walki człowieka z pokusami, grzechami i szatanem pojawia się w literaturze od czasów średniowiecza. Rozdarcie pomiędzy światem duszy a światem materialnym to jeden z głównych motywów obecnych w literaturze baroku. Przykładem lirycznego odniesienia do tej problematyki jest m.in. sonet IV Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego znany pod nazwą „O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem”.

Pytania jawne matura 2024 – opracowanie i odpowiedzi

Pytania jawne matura 2024

Podobnie jak w zestawie pytań jawnych na rok poprzedni, centralna komisja egzaminacyjna najpierw opublikowała listę składającą się z 163 pytań, a 21 marca liczba pytań jawnych została zmniejszona do 110 sztuk. Poniżej prezentujemy listę pytań jawnych na maturę ustną z języka polskiego w roku 2024 wraz z opracowaniem każdego z nich.