Co może determinować ludzkie postępowanie? Omów zagadnienie na podstawie Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Postępujemy w życiu według najróżniejszych motywacji. Każdemu człowiekowi zależy na czymś odrobinę innym, a inny cel determinuje inne środki. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie odróżnić dobre motywacje od tych, które zwodzą nasze serca i sumienia. Czasem myśląc o łatwym zysku, zbaczamy na manowce. Warto wtedy uciec się do literatury, która zbadała już wiele przypadków różnorodnych motywacji ludzkich, a także tego, do czego owe motywacje doprowadziły.

Kokosz – charakterystyka

Kokosz to jeden z dwóch głównych bohaterów słynnego komiksu autorstwa Janusza Chrusty, pt. Kajko i Kokosz. To bohater, który przy pierwszym poznaniu mógłby nie wzbudzać przesadnej sympatii, jednak pod tą powierzchownością kryje się osoba o prawdziwie złotym sercu. 

Kajko – charakterystyka

Kajko to jeden z dwóch głównych bohaterów legendarnej już serii komiksów autorstwa Janusza Christy, pt. Kajko i Kokosz. Postać tego średniowiecznego woja stała się kultowa dzięki jego szlachetnym cechom charakteru oraz wielkiej odwadze i waleczności, na które nie wskazywałaby z pozoru jego drobna postura.

Przedmowa – interpretacja

Czesław Miłosz to jeden z najbardziej znanych polskich twórców, a oprócz tego także laureat literackiej Nagrody Nobla. Tworzył przez wiele lat, dlatego też jego dzieł nie da się jednoznacznie zaklasyfikować. Na twórczość noblisty miała bowiem wpływ między innymi II wojna światowa, później zaś doświadczył życia w PRL-u oraz emigracji do Stanów Zjednoczonych.

Robota anioła stróża – interpretacja

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska to polska poetka, która wywodziła się z artystycznej rodziny, była bowiem córką malarza Wojciecha Kossaka. Szczególnie aktywna pod względem literackim była w okresie dwudziestolecia wojennego. Wówczas związana była między innymi z grupą Skamander. Jasnorzewska-Pawlikowska opisywała rzeczy znane jej odbiorcom z codzienności, korzystając przy tym między innymi z potocznego języka. Jednym ze znanych jej utworów jest wiersz zatytułowany „Robota anioła stróża”, w którym poetka realizuje założenia charakterystyczne dla swojej twórczości.

Szybko – interpretacja

Danuta Wawiłow to tworząca w języku polskim pisarka i autorka tekstów skierowanych do dzieci. Urodziła się w Rosji, ale zmarła w Warszawie. Debiutowała już po II wojnie światowej, w 1961 roku, pisząc do dwutygodnika „Współczesność”. Gdy na świat przyszły jej własne dzieci, zajęła się tworzeniem literatury skierowanej do najmłodszych.

Psalm 130 – interpretacja

W Biblii znajduje się wiele utworów poetyckich, a należą do nich między innymi psalmy. Ich przykładem jest między innymi Psalm 130, który zamieszczony został w Księdze Psalmów. Jest on klasyfikowany między innymi jako utwór błagalny, pochwalny oraz profetyczny. Księga Psalmów to przede wszystkim część Starego Testamentu. Bohaterem tego utworu jest przede wszystkim człowiek, który pragnie boskiego miłosierdzia i go wzywa, wybierając właśnie formę psalmu. Równocześnie wychwala on swojego Stwórcę i zwraca się bezpośrednio do niego.

Erotyk (W potoku włosów twoich) – interpretacja

Krzysztof Kamil Baczyński to jeden z najbardziej znanych polskich twórców oraz reprezentant tak zwanego Pokolenia Kolumbów, czyli twórców, którzy zaczynali tworzyć, gdy wybuchła II wojna światowa. Byli oni zazwyczaj bardzo młodzi i często ginęli w walce. Tak potoczyły się właśnie losy Baczyńskiego. Pozostawił on jednak po sobie wiele utworów, często dotyczących katastrofy, jaką był dla niego konflikt zbrojny, ale także miłości, przed śmiercią ożenił się bowiem ze swoją ukochaną. Przykładem jego liryki miłosnej jest wiersz „Erotyk”. Został on zadedykowany właśnie jego żonie, Basi. 

O tamtej – interpretacja

Stanisław Baliński to polski poeta z okresu dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to był powiązany między innymi z grupą Skamandrytów, do której należeli także Julian Tuwim czy Antoni Słonimski. Szczególnie blisko Baliński był związany z twórczością Leopolda Staffa. Poeta związany był też z rządem, ministerstwem oraz dyplomacją. Jego dzieła często poruszały tematykę narodową i patriotyczną, zdarzały się jednak też teksty o tematyce miłosnej. Baliński w swoich wierszach wyraźnie nawiązywał też do epoki romantyzmu. Jednym z charakterystycznych dla niego poematów jest wiersz „O tamtej”.

Czym dla człowieka może być podróżowanie? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Podróży z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

„Podróże kształcą” – to bardzo wyświechtany frazes, co jednak nie odejmuje mu racji i jak największe słuszności. Podróże mają jednak niejedno oblicze, co zostało zauważone przez literatów i pisarzy rozlicznych epok. Można bowiem podróżować w przestrzeni, przemieszczając się z jednego miejsca w drugie. Można jednak podróżować zagłębiając się we własne wnętrze, myśli, emocje i pragnienia.