Scjentyzm w Lalce

Scjentyzm to pojęcie, które oznacza zainteresowanie nauką i postępem, zwłaszcza technologicznym. Jest to zainteresowanie, które towarzyszy kilku bohaterom Lalki Bolesława Prusa, którzy swoim życiem i działalnością starają się wypełniać pozytywistyczne postulaty i robić rzeczy pożyteczne dla ludzkości. 

Jaki wpływ na człowieka ma otaczająca go przestrzeń? W pracy odwołaj się do: lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Na co dzień raczej jesteśmy przyzwyczajeni do przestrzeni, w której żyjemy, mieszkamy, pracujemy. Nie zwracamy uwagi na niewielkie niedogodności, chwytamy się tego, co dobre, przyzwyczajamy się. Bardzo łatwo w taki sposób zapomnieć, jak wielki wpływ ma na człowieka, otaczająca go przestrzeń. Dowodów na potwierdzenie tej tezy w literaturze nie trzeba szukać daleko. 

Białe kwiaty – streszczenie i interpretacja

Cyprian Kamil Norwid to jeden z najsłynniejszych poetów epoki polskiego romantyzmu. Praktycznie nieznany za życia, po śmierci został doceniony nie tylko jako literat, lecz także jako rysownik, filozof i teoretyk sztuki. Napisał cykl krótkich nowel, pt. Czarne kwiaty, w których opisał swoje ostatnie spotkania ze słynnymi Polakami.

Niepewność – interpretacja

Wiersz „Niepewność” Adama Mickiewicza jest jednym z utworów w cyklu „Sonetów odeskich”, które napisał pod wpływem podróży z Odessy na Krym w 1825 roku (okres rosyjski). Utwór nie należy to typowych tekstów autora. O romantykach mówiono, iż czują więcej, niż inni. Mimo to mówi o niepewności swoich uczuć, co stanowi główną problematykę utworu. Najbardziej znaną interpretację wiersza zaśpiewał Marek Grechuta. 

Działanie w pojedynkę czy we współpracy z innymi – co ułatwia osiągnięcie celu? Omów zagadnienie na podstawie Potopu Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Człowiek jest „zwierzęciem stadnym”, to znaczy, że każdemu z nas trudno jest żyć i funkcjonować w pojedynkę, w odosobnieniu. Znane są oczywiście przykłady wielkich pustelników, którzy dzięki samotności doświadczali największych wtajemniczeń egzystencjalnych. Jest jednak dużo więcej przykładów na to, że żyć absolutnie nie uciekając się do pomocy innych, do ich wsparcia.

Jakub Marley – charakterystyka

Jakub Marley to drugoplanowy bohater Opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa. Jest to człowiek, który zmarł siedem lat przed wydarzeniami, o których czytamy w opowiadaniu. Za życia był kupcem, jedynym przyjacielem głównego bohatera, Ebenezera Scrooge’a.

W malinowym chruśniaku – interpretacja

Wiersz „W malinowym chruśniaku” Bolesława Leśmiana opublikowany został w 1920 roku. Określany jest jako jeden z najpiękniejszych przykładów polskiej liryki miłosnej. Leśmian był poetą Młodej Polski, który uwspółcześnił balladę. Wiele miejsca w swej poezji poświęcił naturze. W jego utworach poruszane są kwestie metafizyczne, związane z naturą i miłością.

Dorośli są bardzo dziwni – czy Mały Książę dokonał słusznej oceny dorosłych?

Mały Książę to opowieść niezwykła – trudno pojąć, jak autor, Antoine de Saint-Exupery, w tak niewielkim objętościowo dziele zdołał zawrzeć tyle wątków, motywów i filozoficznych rozważań. Jednym z głównych tematów książeczki jest zmiana, jaka zachodzi w człowieku, kiedy przestaje być dzieckiem, a zaczyna być dorosłym. I pytanie, czy mimo wszystko nie lepiej postarać się zostać dzieckiem?

Bez ciebie nie poradziłbym/poradziłabym sobie w tej sytuacji… Napisz opowiadanie o przygodzie z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej, którego pomoc sprawiła, że Wasza przygoda zakończyła się szczęśliwie.

Usiadłem na piasku zrezygnowany. Powoli ogarniała mnie rozpacz, przestawałem dostrzegać jakiekolwiek opcje wyjścia z tej sytuacji. Wraz z Małym Księciem wyruszyliśmy w drogę kilka tygodni temu. Na początku wszystko szło dobrze, chcieliśmy odkrywać kolejne planety i opisywać je, tworząc encyklopedię, którą następnie chcieliśmy wydać i rozesłać po wszystkich znanych nam światach, by powiększyć swoją wzajemną świadomość tego, przez kogo zamieszkiwany jest kosmos.