Zindywidualizowana ścieżka kształcenia — co warto o niej wiedzieć?

Autor: Anna Morawska

Nauczanie i same szkoły nieustannie się zmieniają, a nauczyciele i dyrekcja starają się wykorzystywać coraz nowsze możliwości, by zapewnić uczniom naukę w takim trybie i metodach, które są dla nich najbardziej przystępne. Jednym z nowych rozwiązań jest zindywidualizowana ścieżka kształcenia. Co to takiego i co warto o niej wiedzieć?

Coraz więcej mówi się o potrzebie dostosowania systemu edukacji do potrzeb uczniów. A te, jak wiemy, są bardzo zróżnicowane. Trudno oczekiwać, by każde dziecko bez problemów dopasowało się do z góry narzuconego systemu. Na szczęście wprowadzane zmiany uwzględniają sytuacje, w których uczniowie potrzebują dodatkowego wsparcia.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach wprowadziło jedno z rozwiązań dla uczniów z trudnościami. Jest nim właśnie zindywidualizowana ścieżka kształcenia.

Co to jest zindywidualizowana ścieżka kształcenia i na czym polega?

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia to wsparcie dla uczniów potrzebujących szczególnego podejścia i pomocy w nauce. Zwykle decyzja o tym trybie kształcenia wynika z pogorszonego stanu zdrowia ucznia. W tym sposobie edukacji uczeń uczęszcza na lekcje ze swoją klasą, ale niektóre zajęcia realizuje indywidualnie z nauczycielem.

Ten sposób nauki umożliwia dopasowanie metod nauczania do szczególnych potrzeb edukacyjnych, psychofizycznych i zdrowotnych ucznia. Dziecko realizuje ten sam program nauczania, co inni uczniowie, a zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia to NIE jest nauczanie indywidualne ani zajęcia wyrównawcze.

Jak uzyskać zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia dla ucznia?

Po zauważeniu takiej potrzeby warto porozmawiać z nauczycielem lub wychowawcą dziecka, ważne jest także wsparcie dyrekcji szkoły. To właśnie dyrektor decyduje o tygodniowym wymiarze godzin zajęć oraz o tym, jakie przedmioty będą realizowane indywidualnie. Najpierw jednak nauczyciele i specjaliści powinni przeanalizować, jak uczeń funkcjonuje na lekcjach.

Konieczne jest także wybranie się do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu otrzymania opinii o konieczności skorzystania ze zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, wraz z sugerowanym zakresem zajęć realizowanych indywidualnie oraz okresem, przez jaki uczeń ma uczyć się w takim trybie (nie dłuższy niż rok szkolny).

Aby uzyskać opinię, do wniosku dla poradni powinna zostać dołączona: opinia nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia dla dziecka, dokumentacja ukazująca trudności ucznia i ewentualna dokumentacja wpływu choroby na trudności w uczęszczaniu na zajęcia w normalnym trybie, razem z klasą.

Następnie dyrektor, we współpracy z rodzicami ucznia, ustala plan zajęć dla dziecka. Taki plan obejmuje zarówno zajęcia realizowane z całą klasą, jak i zajęcia indywidualne. W praktyce może wyglądać tak, że np. dziecko realizuje część zajęć z matematyki z klasą, a część indywidualnie.

Zintegrowana ścieżka kształcenia — tymczasowe wsparcie dla ucznia

Pamiętajmy, że zintegrowana ścieżka kształcenia to NIE JEST nauczanie indywidualne. Celem tego rozwiązania jest doraźna pomoc psychologiczno-pedagogiczna w razie problemów zdrowotnych, emocjonalnych czy psychologicznych. Dziecko nie musi w trudnej sytuacji przerywać nauki ani mierzyć się samodzielnie z zaległościami.

Na pewien „kryzysowy” czas otrzymuje za to wsparcie od szkoły i może realizować podstawę programową na równi ze swoimi kolegami i koleżankami. Celem jest ponowne włączenie ucznia do zwykłego trybu nauczania. Dzięki temu uczniowie nie muszą tracić roku nauki, zmagać się z trudnościami związanymi z dużymi zaległościami w materiale czy przedkładać prób nadążania za resztą klasy nad własne zdrowie.

Warto wiedzieć, że zintegrowana ścieżka kształcenia istnieje i może stanowić dobre rozwiązanie w razie, gdy w życiu ucznia pojawią się problemy. Dzięki wsparciu poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz szkoły taki tryb nauki może być dla ucznia dużym ułatwieniem w trudniejszym okresie.

Artykuł dzięki uprzejmości: WSuniterra.pl

Dodaj komentarz