Groza i komizm w obrazie śmierci. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Autor: Grzegorz Paczkowski

Spotkanie to więc przebiega w zupełnie inny sposób, niż człowiek by się tego spodziewał. Jest to jawne zaburzenie zasady decorum, która dominowała w średniowieczy, czyli dopasowania języka opowieści do rangi i nastroju opisywanego tematu. Tutaj mamy do czynienia z bardzo poważnym tematem, lecz opisany jest on w sposób niekiedy wręcz satyryczny. 

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią to utwór wyjątkowy, przełamujący fundamentalne zasady twórczości swojej epoki. W jej kontekście to poemat niemal obrazoburczy, jednak być może właśnie dzięki temu pamiętamy go po wielu wiekach od powstania. W epoce, która niemal każdego dnia żyła strachem przed śmiercią i pośmiertnym potępieniem, autor Rozmowy pokazał, że śmierć jest czymś nieuniknionym, co i tak przyjdzie do nas w odpowiednim czasie. Nasz lęk niczego w tym wypadku nie zmieni, więc zatruwanie sobie nim życia jest po prostu bezpodstawne. Nawet do śmierci należy mieć więc odpowiedni dystans. 

Dodaj komentarz