Józef Ignacy Kraszewski – biografia

Autor: Anna Morawska

Józef Ignacy Kraszewski to znany pod pseudonimem Bolesławita polski poeta, powieściopisarz i krytyk literacki. Urodził się 28 lipca 1812 r. w Warszawie jako syn Jana i Zofii z Malskich. Poeta swoje dzieciństwo spędził pod opieką dziadków w Romanowie, a pierwszy szczebel edukacji ukończył w szkole w Białej Podlaskiej. Następnie pobierał nauki w w Lublinie, a później w gimnazjum w Świsłoczy, w którym w 1829 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze Kraszewski przeniósł się do Wilna, gdzie rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Wileńskim. Szybko przeniósł się jednak na literaturę, która umożliwiała mu rozwój literacki. Pisał dla takich czasopism jak „Noworocznik Litewski” czy „Bałamuta”. W 1830 roku został aresztowany za działalność konspiracyjną, w wyniku czego przebywał w więzieniu aż do 1832 r. kiedy to został zwolniony dzięki wstawiennictwu rodziny.

W 1838 r. Józef Ignacy Kraszewski ożenił się z Zofią Woroniczówną, a dwa lata później dokonał zakupu wsi Gródek koło Łucka, a następnie wsi Hubin. Do 1853 r. zajmował się prowadzeniem gospodarstwa, a później, po przeprowadzce do Żytomierza – pracował jako kurator szkolny, dyrektor Teatru Żytomierskiego, dyrektor Klubu Szlacheckiego i prezes Towarzystwa Dobroczynności. Kraszewski rozwijał się również literacko – był redaktorem „Gazety Codziennej”. Po wybuchu powstania styczniowego wyjechał do Drezna. W późniejszych latach skupił się wyłącznie na pracy literackiej. W 1883 roku został aresztowany pod zarzutem działalności wywiadowczej dla Francji, a po zwolnieniu warunkowym kontynuował swoją twórczość, żyjąc we Włoszech i Szwajcarii. Pisarz zmarł 19 marca 1887 r. w Genewie. Jest pochowany w krypcie zasłużonych Na Skałce w Krakowie.

Józef Ignacy Kraszewski – twórczość

Józef Ignacy Kraszewski posiada w swoim dorobku literackim kilkaset powieści, opowiadań, komedii i innych utworów. Należą do nich: cykl powieściowe „Trylogia saska” i „Dzieje Polski”, „Rzym za Nerona”, „Miód kasztelański”, „Panie Kochanku”, „Sto diabłów”, „Hrabina Cosel”, „Chata za wsią”, „Infantka” i wiele innych.

Dodaj komentarz