Motyw walki człowieka o własne szczęście. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Autor: Grzegorz Paczkowski

Mówi się, że szczęścia należy szukać w sobie samym, a nie na zewnątrz i jeżeli nie będziemy pogodzeni z samymi sobą, to żadne spełnione marzenie nie uczyni nas szczęśliwymi. Bohaterowie wymienieni w powyższych przykładach podchodzili do szczęścia nieco odmiennie. Wokulski uzależniał swoje szczęście od zdobycia miłości Łęckiej, dlatego kiedy to okazało się niemożliwe, popadł w rozpacz. Kmicic również uzależniał swoje szczęście od miłości kobiety, lecz dążenie do niego rozpoczął od zmiany w swojej duszy. Dopiero kiedy pogodził się sam ze sobą, był gotowy na to, by spotkało go szczęście, które sobie wymarzył i na które zasłużył swoim wielkim bohaterstwem i odwagą. 

Dodaj komentarz