Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy miejsca, gdzie przebywamy, mają wpływ na naszą postawę wobec życia. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego

Przebywając w jednym miejscu przez dłuższy czas, przyzwyczajamy się do tego, co widzimy. Z jednej strony czujemy się w danej przestrzeni bezpiecznie, z drugiej wpadamy w rutynę i trudno nam nabrać innej perspektywy. Jeśli natomiast często zmieniamy miejsca, w których przebywamy, widzimy i poznajemy świat z coraz większej ilości punktów widzenia.

Refleksje o polskich wadach narodowych. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Kazań sejmowych Piotra Skargi. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jak każdy naród, Polacy posiadają swoje wady i zalety. Posiadamy wiele cech, z których możemy być dumni, lecz także niestety wiele wad, które nieprzepracowane, od setek lat przyczyniają się do niezbyt fortunnego stanu społecznego Polski. Polacy przeszli w ciągu wieków bardzo wiele, jednak trudno uniknąć wrażenia, że przynajmniej niektórych nieszczęść narodowych byliby w stanie uniknąć, gdyby w porę spojrzeli krytycznym okiem na samych siebie.

Obraz polskiego społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Polacy jako naród są bardzo ciężko doświadczeni przez historię. Wiele wojen, a także trwające ponad wiek zabory, odcisnęły na nich swoje piętno, przez które nadal jesteśmy dużo bardziej chętni do walki i chwilowych porywów odwagi i brawury, niż do codziennej żmudnej pracy nad sobą i nad całością społeczeństwa. Dlatego też jako społeczeństwo jesteśmy nadal tworem … Czytaj dalej

Konflikt idei społecznych. Omów zagadnienie na podstawie Tanga Sławomira Mrożka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Społeczeństwo to nic innego jak zbiorowość tworzona przez jednostki. Każda z nich ma prawo do własnego zdania i własnej wizji rozwoju społeczności, w której żyje i funkcjonuje. Dlatego też często mamy do czynienia z konfliktem idei, co może stanowić jeden z najsilniejszych argumentów przeciwko zgodzie i harmonijnemu rozwojowi danego środowiska.

Czy zgadasz się z tezą, że człowiek potrzebuje w życiu ideałów, którym mógłby podporządkować swoją aktywność? Uzasadnij odwołując się do Lalki Bolesława Prusa i przynajmniej jeszcze jednego tekstu literackiego

Trudno jest żyć bez celu, nie posiadając poczucia sensu – wówczas jakakolwiek działalność wydaje się niepotrzebna, a człowiek zapada się w negatywnych refleksjach i stanach. Dlatego też uważam, że prawdą jest teza, że człowiek potrzebuje w życiu ideałów, którym mógłby podporządkować swoją aktywność, co postaram się udowodnić przykładami zaczerpniętymi z literatury. 

Człowiek – zmagający się z losem samotnik poszukujący swojej drogi życiowej. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, sensu wiersza Do samotności Adama Mickiewicza oraz wybranych kontekstów.

Każdy człowiek pod pewnym względem jest samotny, nawet jeśli ma wokół siebie mnóstwo ludzi, przychylnych mu przyjaciół. Nikt bowiem nie jest w stanie być z nami w naszych najgłębszych myślach, a przecież to one stanowią o tym, kim jesteśmy.

Trzeźwy racjonalista – niepoprawny marzyciel. Jak wybór postawy życiowej wpływa na losy człowieka i jego relacje z innymi ludźmi? W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Wielu z nas lubi marzyć. Dzięki temu możemy się odprężyć i sprawdzić, do czego w życiu dążymy, co nam się podoba, co sprawia nam przyjemność. Niektórzy jednak całe swoje życie podporządkowują marzeniom, przez co narażeni są na częste rozczarowania, gdyż rzeczywistość rzadko kiedy przypomina świat naszych marzeń. Na przeciwnym biegunie stoją ci z nas, którzy uznają tylko to, co da się sprawdzić, zmierzyć i zważyć. Nie mają oni marzeń, tylko cele.

Momenty przełomowe w życiu bohaterów. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Każdy człowiek może wyodrębnić w swoim życiu pewne momenty, chwile, wydarzenia, które były przełomowe, wnosiły do naszej codzienności nową perspektywę, nieznane dotąd wartości. Może to być spotkanie jakiejś nowej osoby, rozpoczęcie nowej pracy, a nawet rzeczy tak błahe jak obejrzenie pięknego filmu czy usłyszenie piosenki, która zrobi na nas duże wrażenie i poruszy naszą wrażliwość.

Różne wizerunki człowieka zakochanego. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Zakochanie to stan, który większości z nas kojarzy się pozytywnie. Każdy człowiek jest zakochany przynajmniej kilka razy w życiu. Odczuwamy wówczas ogromną radość, euforię, jesteśmy zmotywowani do działania i czujemy sens istnienia.

Miasto jako metropolia w ujęciu realistów. Omów zagadnienie na podstawie Lalki Bolesława Prusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W XIX wieku doszło do rewolucji przemysłowej, która związana była z gwałtownym rozwojem miast jako ośrodków życia ludzkiego. Stawały się potężnymi organizmami, centrami kultury, sztuki, przemysłu, polityki czy produkcji. Ludzie ze wsi przenosili się do miast w pogoni za obietnicą lepszego i bogatszego życia.