Abnegacja – co to znaczy?

Autor: Anna Morawska

Abnegacja – oznacza szlachetną postawę całkowitego wyrzeczenia się własnych korzyści, niedbania o własne dobra, wygląd, postawę w imię wyższych wartości. Dawniej mianem abnegata określany był ktoś, kto np. pomagał chorym, rezygnując z własnych potrzeb. Literackim przykładem tej postawy jest np. Tomasz Judym lub doktor Rieux. Dziś abnegat to określenie wyłącznie negatywne, nazywamy tak kogoś kto nie dba o siebie/zaniedbuje się z własnego lenistwa.

Przykład:

Nie bądź takim abnegatem, zacznij o siebie dbać!

Dodaj komentarz