Znaczenie kraju dzieciństwa dla człowieka. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Dzieciństwo to bardzo ważny i wspaniały czas w naszym życiu. Poznajemy świat, uczymy się i stale znajdujemy się pod czyjąś czujną opieką. Nie bez znaczenia jest również przestrzeń, w jakiej przebiegają nasze najwcześniejsze lata. Przestrzeń ta bowiem po latach nabierze cech idealnych, będziemy do niej wracać we wspomnieniach, w których zachowa się tylko dobro.

Utwór literacki jako wyraz tęsknoty za ojczyzną. Omów zagadnienie na podstawie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Słowo „nostalgia” dawniej oznaczało tęsknotę za ojczyzną, wynikającą z długotrwałego przebywania poza jej granicami. Szczególnie dotkliwie doświadczali jej ci, którzy do emigracji zostali z różnych przyczyn zmuszeni. W historii naszego kraju, takich przymusowych wyjazdów nie brakowało. Doświadczył tego również Adam Mickiewicz, który w wyniku carskiego wyroku nie mógł już przebywać na ziemiach należących niegdyś do Polski. Wyemigrował do Paryża i tam dawał wyrazy swej tęsknocie za krajem w twórczości poetyckiej. Najlepszym tego przykładem jest oczywiście Pan Tadeusz. 

Ogólniki – interpretacja wiersza

Wiersz „Ogólniki” stanowi otwarcie najsłynniejszego cyklu artystycznego Norwida, czyli „Vade-mecum”, pisanego w latach 1865-66, wydanego zaś 1947 roku. Utwory te były publikowane wcześniej, w okresie Młodej Polski przez Zenona „Miriama” Przesmyckiego. Umieszczenie „Ogólników” na początku nie jest przypadkowe — porusza problematykę tworzenia, odnosi się do kwestii związanych z poezją, dlatego można uznać go za programowy.

Klaskaniem mając obrzękłe prawice – interpretacja wiersza

Wiersz Cypriana Kamila Norwida „Klaskaniem mając obrzękłe prawice”, jest jednym z najbardziej znanych utworów autora. Porusza problematykę tworzenia i roli literatury na świecie. Poza kwestiami autotematycznymi dzieło zawiera wątki autobiograficzne, poeta opisuje swoją trudną sytuację w środowisku artystycznym. Wiersz wieszczy los jego spuścizny po śmierci.

Pielgrzym – interpretacja wiersza

Wiersz „Pielgrzym” to jeden z najbardziej znanych utworów Cypriana Kamila Norwida. Poeta, nazywany czwartym wieszczem, niedoceniony za życia, został odkryty w okresie modernizmu (inaczej nazywanego Młodą Polską). Utwór podejmuje istotny temat dla swojego pokolenia, gdzie reinterpretuje motyw pielgrzyma i tworzy nowe rozumienie tego słowa.

Coś Ty Atenom zrobił, Sokratesie – interpretacja wiersza

Wiersz „Coś Ty Atenom zrobił, Sokratesie” to jeden z najważniejszych dzieł Norwida. Czwarty wieszcz został spopularyzowany w epoce Młodej Polski, kiedy jego utwory odkryli Władysław Reymont i Zenon Przesmycki. Niestety autor nie doczekał się uznania za życia, zmarł w biedzie w paryskim przytułku. Interpretowany wiersz to programowe dzieło artysty, które zawiera jego przemyślenia na temat losu jednostek wybitnych.