Ogólniki – interpretacja wiersza

Wiersz „Ogólniki” stanowi otwarcie najsłynniejszego cyklu artystycznego Norwida, czyli „Vade-mecum”, pisanego w latach 1865-66, wydanego zaś 1947 roku. Utwory te były publikowane wcześniej, w okresie Młodej Polski przez Zenona „Miriama” Przesmyckiego. Umieszczenie „Ogólników” na początku nie jest przypadkowe — porusza problematykę tworzenia, odnosi się do kwestii związanych z poezją, dlatego można uznać go za programowy.

Klaskaniem mając obrzękłe prawice – interpretacja wiersza

Wiersz Cypriana Kamila Norwida „Klaskaniem mając obrzękłe prawice”, jest jednym z najbardziej znanych utworów autora. Porusza problematykę tworzenia i roli literatury na świecie. Poza kwestiami autotematycznymi dzieło zawiera wątki autobiograficzne, poeta opisuje swoją trudną sytuację w środowisku artystycznym. Wiersz wieszczy los jego spuścizny po śmierci.

Pielgrzym – interpretacja wiersza

Wiersz „Pielgrzym” to jeden z najbardziej znanych utworów Cypriana Kamila Norwida. Poeta, nazywany czwartym wieszczem, niedoceniony za życia, został odkryty w okresie modernizmu (inaczej nazywanego Młodą Polską). Utwór podejmuje istotny temat dla swojego pokolenia, gdzie reinterpretuje motyw pielgrzyma i tworzy nowe rozumienie tego słowa.

Coś Ty Atenom zrobił, Sokratesie – interpretacja wiersza

Wiersz „Coś Ty Atenom zrobił, Sokratesie” to jeden z najważniejszych dzieł Norwida. Czwarty wieszcz został spopularyzowany w epoce Młodej Polski, kiedy jego utwory odkryli Władysław Reymont i Zenon Przesmycki. Niestety autor nie doczekał się uznania za życia, zmarł w biedzie w paryskim przytułku. Interpretowany wiersz to programowe dzieło artysty, które zawiera jego przemyślenia na temat losu jednostek wybitnych.

Fatum – interpretacja wiersza

Pochwała wyjątkowych osobowość czy krytyka europejskiego i polskiego społeczeństwa – te wątki charakteryzowały twórczość słynnego polskiego poety epoki romantyzmu, Cypriana Kamila Norwida. Do jego najbardziej znanych zbiorów należy Vade-mecum. Ten sceptyczny wobec postromantyzmu cykl wierszy zawiera takie dzieła jak Fortepian Chopina czy Bema pamięci żałobny rapsod, ale też utwór Fatum – powstały w roku 1865, poruszający temat reakcji człowieka na spotykające go nieszczęście.

Adam Krafft – interpretacja wiersza

Cyprian Kamil Norwid to polski poeta, malarz, rzeźbiarz czy filozof, który tworzył w okresie romantyzmu i jest uznawany za jednego z najważniejszych twórców tej epoki, choć ówcześnie jego literacki dorobek nie zyskał powszechnego uznania. W swoich wierszach autor często odwoływał się do osób, które uznawał za wybitne – tak też jest w utworze Adam Krafft, który prezentuje losy wyjątkowo utalentowanego, jednak zapomnianego niemieckiego rzeźbiarza.